Template_facebook

เพิ่มผลกำไรและลดต้นทุนให้โรงหลอมของคุณ

โดยทั่วไปแล้วต้นทุนหลักของโรงหลอมนั้นเกิดจากวัตถุดิบและพลังงานที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ในการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นจำเป็นต้องใช้เตาหลอมและการขึ้นรูปชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงเทคนิคการผลิตที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับผลกำไรที่ดีที่สุด Continue reading

ziess2

ZEISS Piweb ซอฟต์แวร์ สำหรับการบริหารข้อมูลคุณภาพ

ZEISS PiWeb คือซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารข้อมูลคุณภาพ ซึ่งในปัจจุบันได้ กลายเป็นมาตรฐานให้กับบริษัทหลายแห่ง ZEISS PiWeb ทำหน้าที่ในการบันทึก บริหารผลการวัดจากเครื่องมือวัด ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์ผลการวัดอีกด้วย Continue reading

picpostww

Ongoing to 4.0 เตรียมพร้อมสู่ยุค 4.0

ก่อนหน้านี้เรามักจะมองว่าระบบหุ่นยนต์และการจัดการข้อมูลอัจฉริยะเป็นเรื่องที่ไกลตัวและยังไม่มีความจำเป็นเป็นเพียงตัวอย่างการทำงานในอนาคตที่มีเฉพาะในภาพยนตร์หรือบริษัทระดับโลกเท่านั้นที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริงแต่เมื่อมีการประกาศเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry4.0 Continue reading

diacast

The Efficiency of Die Casting Mold Release Agent

Chemtool ผู้ผลิตจากอเมริกาได้พัฒนาน้ำมันพ่นหน้าแม่พิมพ์รุ่น Lubricast 840D ที่มีการพัฒนาซิลิโคน (Silicone) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ ซิลิโคนชนิดพิเศษ (Special Silicone) และลดข้อจำกัดต่างๆ ของชนิดเดิม Continue reading

Grease

Nowadays for “GREASE”

ในท้องตลาดทั่วไปโดยเฉพาะในเอเชีย Lithium Complex Grease จะเป็นจาระบีที่มีการใช้แพร่หลายที่สุด เนื่องจากการผลิตจาระบีชนิดนี้ไม่ซับซ้อนและราคาไม่สูงมากนัก แต่ในฝั่งอเมริกาและยุโรป การใช้ Calcium sulfonate มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมาก Continue reading

chemtool

CHEMTOOL : Die release agent Lubricast 899

สำหรับบทความนี้จะเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแม่พิมพ์หรือกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์ ดังนั้นผมจะขออนุญาตเล่าประสบการณ์การไปทดสอบน้ำยาพ่นหน้าแม่พิมพ์คุณภาพสูงสำหรับงานฉีดอลูมิเนียม Continue reading

sanwa_waveclean1

Supersonic Wave Mold Washer

อุลตร้าโซนิค คือเสียงที่อยู่เหนือการได้ยินตามปรกติ (18,000 เฮิตร์ หรือมากกว่า) ส่วนมากที่ใช้ประมาณ หรือ 43 กิโลเฮิตร์ เสียงนี้ส่งผ่านของเหลวด้วยพลังที่เหมาะสมซึ่งโดยปรกติเป็น 5-10 วัตต์ต่อตารางนิ้ว (3.2 - 6.4 วัตต์/ตารางเซนติเมตร) ของพื้นที่ทำความสะอาดและทำให้เกิดกริยาทางเชิงกลจากความกดอัดของของเหลว Continue reading

chemtool_coolant2_4

Coolant Recycling System Part 2

ต่อยอดจากบทความที่แล้วที่กล่าวถึงหลักการทำงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ Recycle ให้กลับน้ำยาหล่อเย็น (Metal working fluid) โดยในบทความนี้ผมจะลงลึกเกี่ยวกับรายละเอียดที่วัดผลในเชิงตัวเลขระหว่างก่อนและหลังการทำ Recycle Continue reading

chemtool15

Coolant Recycling System Part 1

หลักการทำงานเบื้องต้นของระบบคือการคัดแยกหรือดักจับน้ำมันอื่นๆ (Tramp oil) เช่นน้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันหล่อลื่น Slide way หรือน้ำมันหล่อลื่น Spindle ออกจากน้ำยาหล่อเย็นนั่นเอง แต่ว่าไม่เหมือนกับเครื่องดักจับน้ำมัน Oil skimmer Continue reading

sanwa

Laser Welding Machine for Mold Repairing

YAG Laser เป็นเครื่องเชื่อมเลเซอร์ที่มีความละเอียดในการเชื่อมที่สูงมากสามารถเชื่อมงานที่มีขนาดเล็กได้ดีรวมถึง การเชื่อมภายในพื้นที่แคบ ซึ่งเครื่องเชื่อมประเภทอื่นไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ Continue reading