Grand Opening Ceremony TARATORN PRO CENTER

ผ่านไปแล้วสำหรับงาน Grand Opening Ceremony TARATORN PRO CENTER เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ที่ทางบริษัท Factory Max และ HSM Machinery ได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ เป็นต้น โดยมีแนวความคิดที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า โดยการจัดหา ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

โดยตลอดเวลายี่สิบปีที่ผ่านมาเราได้มีการทำงานร่วมกันกับลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้ามีศักยภาพในการผลิตที่มากขึ้น และสร้างผลกำไรสูงสุด โดยมีผลงานมากมายที่วัดผลได้ ทั้งในเชิงคุณภาพและตัวเลขของการลดต้นทุน รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพ เราคิดเสมอว่าความสำเร็จของลูกค้าคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเรา และเรายังมุ่งหน้าต่อไปจะนำพาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าของโลกมาพัฒนาการทำงานของลูกค้าให้ดียิ่งๆขึ้นไป

e-43

f-2

a-259

d-39

วันนี้เราได้สร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นเพื่อทำให้สร้างกิจกรรมที่ทำให้เกิดการทำงานการส่งมอบความสำเร็จให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยอาคารนี้จะมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานดังนี้

ACADEMY : ที่นี้จะเป็นศูนย์การศึกษาของพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานเชิงวิศวกรรมให้กับพนักงานของเรา

CONFERENCE : เป็นที่ประชุมร่วมกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจและภายในองค์กรเอง

EXHIBITION : เป็นที่จัดแสดงเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยมีพื้นที่จัดแสดงกว่า 1,000 ตรม.

SEMINAR CENTER : เป็นศูนย์สัมมนาเชิงวิชาการซึ่งจะถูกจัดขึ้นตลอดทั้งปี

SOLUTION WORKSHOP : เป็นที่ที่ทำงานเชิงปฏิบัติให้กับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้สิ่งที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ (Products) ที่ดีหากแต่เป็น คำตอบ (Solution) ในเรื่องความสามารถในการทำกำไร (Profitability) การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และ ความเป็นมืออาชีพ (Professional)

ภาพบรรยากาศภายใน Taratorn Pro Center

taratornpro2

 

Factory Max Co.,Ltd : Factorymax.co.th
ตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (Tools) สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ Abrasive Tools | Cutting Tools | Machine Tools
(Contact Us : Tel. 02-759-9100)