Supersonic Wave Mold Washer

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Supersonic Wave Mold Washer

Wave Clean

ความรู้เรื่อง เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

อุลตร้าโซนิค คือเสียงที่อยู่เหนือการได้ยินตามปรกติ (18,000 เฮิตร์ หรือมากกว่า) ส่วนมากที่ใช้ประมาณ หรือ 43 กิโลเฮิตร์ เสียงนี้ส่งผ่านของเหลวด้วยพลังที่เหมาะสมซึ่งโดยปรกติเป็น 5-10 วัตต์ต่อตารางนิ้ว (3.2 – 6.4 วัตต์/ตารางเซนติเมตร) ของพื้นที่ทำความสะอาดและทำให้เกิดกริยาทางเชิงกลจากความกดอัดของของเหลว (Cavitation) การระเบิดเย็น ขบวนการนี้เกิดขึ้นอย่าง รวดเร็วและต่อเนื่อง ให้เกิดผลกริยาการขัดถู และเกิดการขับแก๊สของของเหลวด้วยความถี่อุลตร้าโซนิคและลักษณะของเคมีของของเหลว ณ อุณหภูมิที่กำหนดเฉพาะการขับแก๊ส คือ การเคลื่อนตัวออกของอากาศที่ไม่ต้องการจากของเหลว เมื่อมีโพรงอากาศก็จะมีแก๊สที่ไม่ต้องการทำให้เกิดฟองอากาศ ซึ่งทำให้ของเหลวพองตัวอยู่ไม่ยุบสลายฟองอากาศเหล่านี้ก็ทำหน้าที่คล้ายกับ “ที่กันสะเทือน” (SHOCK ABSORBERS) ซึ่งลดประสิทธิภาพในการทำความสะอาดปริมาณของอากาศสามารถลดลงได้โดยการปิดสวิทซ์เป็นระยะๆ หรือเปลี่ยนคลื่นเสียงพลังเสียงทำให้ฟอง อากาศทีใกล้กัน เกาะติดกันลอยตัวอยู่บนพื้นผิวหน้าและหลีกกระจายไป ชนิดของคลื่นเสียงมีความสำคัญสำหรับทำให้เกิดความสมดุลที่ถูกต้อง ความถี่สูงทำให้เกิดโพลงเล็กจำนวนมาก มีประสิทธิภาพในการชอนไช การเลือกความถี่สูงที่ถูกต้องเป็นเรื่องยาก แล้วแต่ความต้องการ ความถี่ยังทำให้เกิดผลกระทบต่อการขับแก๊สด้วประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเป็นผลกระทบมาจากสารเคมี และลักษณะทางกายภาพของของเหลวสำหรับการทำความสะอาดที่ดีที่สุดแล้วของเหลวต้องไปทำให้คราบสกปรกอ่อนนุ่มในทางเคมี และยังต้องคงไว้ซึ่งความเป็นโพรงลักษณะที่ต้องการคือ ถ่ายเทไม่ชุ่มน้ำและช่วยให้ส่วนที่สะอาดแล้วแห้งสารละลายในการทำความสะอาดอุลตร้าโซนิคจะต้องมีลักษณะกว้าง เช่น การอุ้มน้ำหรือไม่อุ้มนำ พลังงานอุลตร้าโซนิคเกิดขึ้นภายในของเหลว โดยการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานพลังเสียงสับเปลี่ยน (หัวสั่น) มีหน้าที่คล้ายกันกับลำโพงวิทยุ เว้นแต่ว่ามันทำหน้าที่บนความถี่อุลตร้าโซนิคและถ่ายทอดเสียงไปสู่ของเหลวแทนที่ไปสู่อากาศ

หัวสั่น (TRANSDUCERS) ประกอบด้วยตัวสั่นสะเทือน ( PIEZO ELECTRIC DISC ) สอดไว้ระหว่างแผ่นโลหะหนาหัวสั่นจะถูกติดไว้ก้นถังบรรจุของเหลว ที่ทำความสะอาดหรือบรรจุในกล่องสแตนเลสที่น้ำเข้าไม่ได้แล้วจุ่มไปในของเหลวทำความสะอาดอีกทีหนึ่ง เพื่อความแน่นอนต้องใช้หัวสั่นหลายตัว ขึ้นอยู่กับขนาดของถัง หัวสั่นถูกกระตุ้นโดยตัวกำเนิดพลังงานอิเล็คทรอนิค (Generator) ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าสำหรับกระตุ้นหัวสั่นระบบการทำงานของอุลตร้าโซนิคประกอบด้วยพื้นฐาน 4 ข้อ คือตัวกำเนิดพลังงาน (Generation) ขนาดของถังและวัตถุ, หัวสั่น (Transducers) และสารเคมีหรือสารละลายที่ใช้ทำความสะอาดทั้ง 4 ข้อ ประกอบกัน เพื่อให้การทำงานที่ดีที่สุดของอุลตร้าโซนิคอุณหภูมิที่มีส่วนเหมือนกันวิศวกรบางคนเข้าใจว่าความกดโพรงอากาศ (Cavitation Pressure) ไม่สามารถควบคุมได้แต่มันสามารถควบคุมได้ เมื่อเกิด Cavitation เป็นความกดของไอน้ำ (Vapor Pressure) ของของเหลวและการรวมตัวของมันอุณหภูมิยิ่งสูงความกดโพลงอากาศยิ่งต่ำอุณหภูมิที่ใกล้จุดเดือด ความกดโพลงอากาศก็เกือบจะเป็นศูนย์ของเหลวที่เป็นส่วนประกอบกับความกดของไอน้ำต่ำเช่นแอมโมเนียก็ลดความกดโพลงอากาศลงเหมือนกัน (ความกดโพลงอากาศศูนย์อุลตร้าโซนิคจะไม่ทำงาน) ดังนั้นต้องพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ประกอบกันจึงจะให้ผลดีที่สุด

เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค

โมเดล Type-2 เป็นการออกแบบเครื่องล้างอัลตร้าโซนิคที่ใช้งานได้ง่ายกับการเลือกใช้งานจุกเด่นของเครื่องคือชุด Circulating Pump, ชุด ควบคุมความร้อน (Heater with Controls) และ ชุดดิจิตรอลตั้งเวลา (Digital Timer) สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกในการทำความสะอาด

รูปแบบกระทัดรัด

ขนาดด้านนอกของถังมีขนาดความกว้าง 750 มม. ความลึกขนาด 760 มม. และ ความสูง 650 มม. และการออกแบบที่กระทัดรัด ไม่ใช้พื้นที่มากในการติดตั้ง การออกแบบที่ง่ายนี้เองมีผลทำให้ด้านต่างๆ นั้นแคบลงให้เหลือเพียงหน้าที่ที่จำเป็นต้องใช้งาน การเคลื่อนย้ายสามารถ
ทำได้สะดวก และง่ายต่อผู้ใช้งานด้วย

sanwa_waveclean2

ระบบปั้มหมุนเวียน

การใช้ความร้อนจะสร้างอุณหภูมิที่แตกต่างในด้านบนและด้านล่างของชิ้นงานที่เกิดกับของเหลวที่อยู่ในถังล้าง คลื่นที่ทำความสะอาดหมุนวนกับของเหลวที่ใช้ทำความสะอาด โดยใช้ปั้มหมุนเวียน การไหลกลับของของเหลวทำหน้าที่ป้องกันอุณหภูมิที่ไม่สม่ำเสมอภายในถังด้วย ด้วยเหตุผลนี้โมลสามารถที่จะถูกทำความสะอาดโดยปราศจากความไม่สม่ำเสมอและทุกรูและทุกมุม

sanwa_waveclean3

ชุดควบคุมความร้อน

ชุด Heater จะทำให้อุณหภูมิในถังเพิ่มขึ้นซึ่งมีผลกับการทำความสะอาดอุณหภูมิสามารถปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่ 0 – 70 องศาโดยระบบดิจิตรอล

sanwa_waveclean4

ชุดตัดระบบของเหลว

Sensor จะทำหน้าที่ป้องกันในกรณีของเหลวที่ใช้ในการทำความสะอาดขาดหายไปและจะหยุดระบบต่างๆ โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความร้อนที่เกิดขึ้นโดยปราศจากของเหลวระหว่างขั้นตอนในการทำความสะอาด

sanwa_waveclean5

ชุดควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตรอน

เวลาที่ใช้ในขั้นตอนการทำความสะอาดจะถูกควบคุมโดยระบบดิจิตรอนซึ่งทำให้คุณภาพในการทำความสะอาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

sanwa_waveclean6

ระบบสั่นสะเทือนประสิทธิภาพสูง

การสร้างระบบสั่นสะเทือนที่ให้คุณภาพที่สูงจะสร้างความถี่ถึง 28 กิโลเฮิร์ต ในการทำความสะอาดแม่พิมพ์ทุกๆ รูและในซอกมุมต่างๆค่าที่ออกมาจะอยู่ในช่วง 600 วัตต์ (300 วัตต์ สูงสุด สำหรับ U 300 ตามขนาดของแม่พิมพ์

sanwa_waveclean7

เรียบเรียงโดย : Kantapat Chatvichaikul (kantapat@factorymax.co.th)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Factory Max Co.,Ltd : Factorymax.co.th
ตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (Tools) สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ Abrasive Tools | Cutting Tools | Machine Tools
(Contact Us : Tel. 02-759-9100)