Measurable Cost Efficient Production

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Measurable Cost Efficient Production

การผลิตที่สามารถวัดประสิทธิผลเชิงตัวเลขได้

สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงต้นปี 2560 ในช่วงต้นปีแบบนี้หลายๆ บริษัทคงได้สรุปผลการทำงานประจำปีที่ผ่านมา วางแผนงาน หรือตั้งเป้าหมายที่เราต้องการในปีใหม่นี้กันแล้ว ซึ่งหนึ่งในเรื่องที่ทุกท่านนำมาคิดคงหนีไม่พ้นเรื่อง “ทำอย่างไรให้สิ่งที่เราลงทุนไป สร้างผลกำไรให้ได้มากที่สุด” ในระหว่างที่เรากำลังคิดเรื่องนี้ สิ่งที่เราต้องการเป็นอย่างมากก็คือ “ข้อมูล” ข้อมูลที่ผมกำลังพูดถึงก็คือรายละเอียดเชิงตัวเลขที่สามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาเรื่องต่างๆ ได้ ยิ่งเรามีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจำนวนมาก ยิ่งทำให้เราเห็นความเป็นจริงในการพัฒนาได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน โลกของการแข่งขันในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การขยับตัวให้ทันต่อการปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องสำคัญมาก แต่ในอดีตการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ทำได้ยาก เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นวันนี้ผมจะมาพูดถึงเทคโนโลยีที่จะทำให้เราสามารถมองเห็นข้อมูลในกระบวนการผลิตแบบภาพรวมกันครับ

zoller1

Zoller : Tool management solution (TMS)

คือระบบบริหารจัดการการผลิตที่ใช้ทูลในการทำงาน โดยจะมีส่วนประกอบ 4 ส่วนด้วยกัน คือ

1. Presetting solution จะเข้ามาช่วยในการจัดเตรียมทูลให้สอดคล้องกับความต้องการของการผลิต และเป็นช่องทางที่ทำให้เราทราบข้อมูลรายละเอียดของทูลแต่ละชิ้นว่ามีสถานะอย่างไร รวมถึงลดเวลาในการเตรียมทูลในเครื่องจักรด้วย

2. Inspection solution จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราทราบว่าทูลที่เรานำมาใช้ได้คุณภาพหรือไม่ เพราะทูลที่ไม่มีคุณภาพย่อมส่งผลให้งานไม่มีคุณภาพด้วยเช่นกัน ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดจากการใช้ทูลได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านได้ที่มีการลับคมทูลด้วยตัวเอง เครื่องมือตัวนี้จะช่วยท่านได้เป็นอย่างมาก

3. Software solution จะเป็นโปรแกรมที่รวบรวมเอาข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น รายละเอียดของทูลแต่ละชิ้น ส่วนประกอบต่างๆ รายงานการใช้ทูล อายุของทูลแต่ละชิ้น รวมถึงแต่ละเครื่องจักร ปริมาณการใช้งาน ฯลฯ ซึ่งโปรแกรม

zoller2

ตัวนี้จะใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ทั้ง 2 ตัวที่ผมกล่าวมาแล้วเพื่อป้อนข้อมูลเข้าระบบ ซึ่งสามารถเรียกออกมาดูได้ตลอดเวลา ทำให้เราสามารถเห็นปัญหาและแก้ไขได้ทันท่วงที

4. Business solution ส่วนประกอบนี้เปรียบเสมือนที่ปรึกษาสำหรับการผลิตที่มีประสิทธิผล เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงให้ทันจึงเป็นเรื่องสำคัญ ส่วนประกอบนี้จะทำให้ทุกท่านสามารถเป็นผู้นำทางในการผลิตได้ตลอดเวลาเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเมื่อนำองค์ประกอบทั้ง 4 มาใช้งานร่วมกัน จะมีประโยชน์อะไรกับท่านบ้าง

ลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร

ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าต้นทุนจากการซื้อทูลเป็นเพียง 3% ของต้นทุนรวมทั้งหมดโดยประมาณ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการผลิต ดังนั้นการที่เราจะลดต้นทุนให้ได้มากขึ้นจึงต้องให้ความสนใจกับปัจจัยอื่นด้วย เช่น การผลิตอย่างต่อเนื่อง ,ลดเวลาการจัดเตรียมทูล ,เพิ่มอายุการใช้งานทูล ,ลดการหยุดของเครื่องจักร

ลดค่าใช้จ่ายทูล 20% ต่อปี

Zoller ได้ทำการศึกษาและทดลองกับลูกค้าหลายราย ซึ่งได้รับการยืนยันแล้วว่า การใช้ซอฟแวร์ TMS เข้ามาช่วยในการจัดการในระบบ จะสามารถลดต้นทุนของทูลที่ใช้ได้ถึง20% เลยทีเดียว ซึ่งเปรียบเทียบได้กับว่าคุณจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักรทั้งหมดได้ถึง 2% ต่อปี คุณลองคำนวณได้จากสูตรนี้เลยครับ

ค่าทูลที่ลดลง=ค่าใช้จ่ายจากการซื้อเครื่อง x 2%
ถ้าเครื่องจักรราคา 4,000,000 บาท
ค่าทูลที่ลดลง = 80,000 บาท/ปี/เครื่อง

เพิ่มผลผลิต 5% ด้วย TMS

Zoller TMS Tool Management Solutions จะช่วยให้คุณเพิ่มผลผลิตให้กับคุณอย่างน้อยๆ ที่ 5% ซึ่งจากผลการศึกษาในโรงงานมากมาย คุณจะเห็นภาพรวมทั้งหมดได้จากตารางในหัวข้อถัดไปคือ การนำอัตราค่าใช้จ่ายของเครื่องต่อชั่วโมง โดยนำมาคำนวณเพื่อที่จะดูว่าจะสามารถทำให้คุณสามารถเพิ่มผลผลิตของบริษัทคุณได้เท่าไรกัน คำนวณโดย

ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น = 8 ชม/วัน x ค่าใช้จ่าย/ชม. ป 200 วัน/ปี x 5%
ถ้า ค่าใช้จ่าย/ชม. (Hourly Rate) = 1,000/=ชั่วโมง
ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น = 80,000 บาท/ปี/เครื่อง

zoller3

เพิ่มผลผลิต ด้วย ZOLLER tool presetting and measuring machines

ทุกๆ 60 นาที จะมีค่าเฉลี่ยการหยุดเครื่องเพื่อเตรียมทูลอยู่ที่ 4.52 นาที เนื่องมาจากการไม่ได้มีการวัดทูลไว้ก่อน หรือมีการเตรียมทูลขึ้นมาก่อน จะทำให้เสียเวลาในการผลิตคิดเป็น 7.5% ถ้าท่านใช้ ZOLLER tool presetting and measuring machines จากตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เราสามารถลดเวลาในการเตรียมทูลได้ 3 นาทีต่อชั่วโมงและเปลี่ยนทูล 20 ทูลต่อวัน ซึ่งจะคำนวณโดย

ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น = 3/60 นาที x 20 การเปลี่ยนทูล x ค่าใช้จ่าย/ชม x 200 วัน/ปี
ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้น = 200,000 บาท/ปี/เครื่อง

ถ้าเราสามารถจัดเตรียมทูลให้พร้อมก่อนที่งานจะเริ่มผลิต จะทำให้เราสามารถเพิ่มเวลาในการผลิตได้ หากเรานับรวมเวลาในการจัดเตรียมทูลแต่ละวัน สะสมจนเป็นปี เราจะพบว่าเวลาที่ได้คืนมานั้นสามารถนำไปซื้อเครื่องจักรได้หลายเครื่อง ในขณะเดียวกันเมื่อเราจัดเตรียมทูลให้มีความเที่ยงตรงสูงก่อนใช้งาน ก็จะลดการเกิดความเสียหายจากความผิดพลาดจากทูลชนชิ้นงาน เพิ่มคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิต จัดส่งสินค่าได้ทันเวลาซึ่งนั้นคือการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยเช่นกัน

การมองเห็นภาพรวมของทูลทั้งหมดทำให้ง่ายต่อการวางแผน ลดปัญาหาทูลหายและค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ในการงานทำร่วมกับ Zoller Tool Management solution จะทำให้ท่านทราบว่าทูลแต่ละชิ้นอยู่ที่ไหน กำลังจะส่งไปที่เครื่องจักรเครื่องไหน และเครื่องจักรเครื่องนั้นอยู่ที่ไหน โดยที่จอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถบอกได้ว่าทูลทั้งหมดถูกส่งไปที่ไหนบ้าง การเบิกจ่ายทูลจะทำได้ง่ายและสามารถเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบได้ทั้งหมด ด้วยจอภาพแบบทัชสกรีนทำให้การทำงานง่ายขึ้น ท่านสามารถค้นหาทูลที่ใช้บ่อยที่สุด ค่าใช้จ่ายสูงสุด รวมถึงวางแผนการสั่งซื้อทูลได้อย่างเที่ยงตรง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำสต็อกปริมาณมาก

การเก็บข้อมูลอายุของทูล (Tool life) Zoller Tool Management solution สามารถบันทึกอายุของทูลแต่ละชิ้น ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้งานการวางแผนการสั่งซื้อทูลได้อย่างแม่นยำ ลดจำนวนทูลที่ต้องเก็บสต็อก รวมถึงการตรวจพบปัญหาของทูลแต่ละรายการ ได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที

จากข้อมูลของ Zoller Tool Management solution ที่ผมนำมาแบ่งปันในวันนี้ ทุกท่านน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ วางแผนการผลิตในอนาคตได้เป็นอย่างดี พบกันอีกครั้งในบทความหน้าครับ สวัสดีครับ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Factory Max Co.,Ltd : Factorymax.co.th
ตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (Tools) สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ Abrasive Tools | Cutting Tools | Machine Tools
(Contact Us : Tel. 02-759-9100)