Nowadays for “GREASE”

Nowadays for “GREASE”

จาระบี ( Grease ) คืออะไร

จาระบี คือสารหล่อลื่นที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว คือนอกจากเป็นสารหล่อลื่นแล้วยังสามารถเป็นซีลหรือการช่วยปิดช่องว่างได้ดี โดยส่วนประกอบของจาระบีจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

1.) น้ำมันที่เป็นสารตั้งต้น ( Base Oil )
2.) สารเติมแต่ง ( Additive )
3.) สารอุ้มน้ำมัน ( Thickener )

1.) น้ำมันที่เป็นสารตั้งต้น ( Base oil ) ที่ใช้ในการผลิตจาระบีจะมี 2 ประเภทคือ
1.1 น้ำมันปิโตรเลียม ( Petroleum oil )
1.2 น้ำมันสังเคราะห์ ( Synthetic oil )

ซึ่งการเลือกใช้น้ำมันแต่ละประเภทจะ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งโดยทั่วไปราคาของจาระบีที่ผลิตจากน้ำมันสังเคราะห์จะมีราคาที่แพงกว่าจาระบีน้ำมันปิโตรเลียม

2.) สารเติมแต่ง ( Additive ) คือ สารที่เติมเข้าไปเพื่อปรับคุณสมบัติของจาระบีให้ดีขึ้นนั่นเอง ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่าต้องการเพิ่มคุณสมบัติใดให้จาระบี

3.) สารอุ้มน้ำมัน ( Thickener ) คือ ตัวที่ทำให้น้ำมันที่เป็นสารตั้งต้นมีความข้นขึ้นนั่นเอง ซึ่ง Thickener ก็มีหลายประเภทซึ่งแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติที่ต่างกันออกไป เช่น Aluminum Complex เป็นจาระบีที่มีคุณสมบัติทนต่อการเกิดออกซิเดชั่นได้ดี แต่ มีคุณสมบัติทนต่อแรงตัดเฉือนต่ำ Lithium Complex เป็นจาระบีที่มีคุณสมบัติทนต่อแรงตัดเฉือนได้แต่การต้านทานน้ำดีสู้ Aluminum Complex ไม่ได้ เป็นต้น

1488427987835

ในท้องตลาดทั่วไปโดยเฉพาะในเอเชีย Lithium Complex Grease จะเป็นจาระบีที่มีการใช้แพร่หลายที่สุด เนื่องจากการผลิตจาระบีชนิดนี้ไม่ซับซ้อนและราคาไม่สูงมากนัก แต่ในฝั่งอเมริกาและยุโรป การใช้ Calcium sulfonate มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมาก เพราะคุณสมบัติของจาระบีนั้นสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้มากกว่า Lithium Complex

1488428000157

จากกราฟจะเห็นว่า แนวโน้มการใช้ Calcium Sulfonate grease ทั้งในอเมริกาเหนือและทั่วโลก มีการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเพราะคุณสมบัติของจาระบีชนิดนี้นี่เองที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามาดูกันว่า Calcium Sulfonate grease มีคุณสมบัติที่ดีอย่างไรบ้าง

1488428016289

จากกราฟด้านบนจะเป็นการทดสอบคุณสมบัติของจาระบีตามมาตรฐาน ASTM ซึ่งเป็นวิธีทดสอบจาระบีที่ทั่วโลกยอมรับและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยในการทดสอบนี้ใช้จาระบีที่มี Thickener ที่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมที่ต่างกันคือ
– Aluminum Complex Grease เป็นจาระบีที่ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
– Lithium Complex Grease เป็นจาระบีที่ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไปรวมถึงอุตสาหกรรมหนัก
– Calcium Sulfonate Grease เป็นจาระบีที่จะมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรม

Timken OK Load คือการทดสอบเรื่องการทนรับโหลดของจาระบี ซึ่งค่าการรับโหลดของจาระบียิ่งมีค่าสูงยิ่งดี หมายความว่าจาระบีชนิดนั้นทนต่อการรับโหลดที่สูงๆได้ จากกราฟ Calcium Sulfonate grease มีค่า Timken OK Load สูงที่สุด หมายความว่าในสภาวะงานที่ต้องการจาระบีที่ต้องทนรับโหลดสูง Calcium Sulfonate grease สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้

4 Ball EP Wear Test คือการทดสอบจาระบีว่าสามารถสร้างชั้นฟิล์มที่สามารถรองรับการสึกหรอจากการใช้งานในเครื่องจักรได้เท่าไหร่ โดยการทดสอบนี้จะดูรอยสึกหรอว่ามีขนาดเท่าไหร่ โดยค่าการสึกหรอนี้ยิ่งมีค่าน้อยยิ่งดี เพราะแสดงว่าจาระบีชนิดนั้นสามารถสร้างฟิล์มเพื่อรับแรงกระทำได้มาก จากกราฟ Calcium Sulfonate grease เกิดรอยสึกหรอขนาดเล็กที่สุด นั่นแสดงว่า Calcium Sulfonate grease มีคุณสมบัติการทนต่อแรงกระทำได้มากที่สุด

Oxidation Life คือการทดสอบว่าจาระบีเมื่อสัมผัสอากาศแล้วมีจาระบีจะมีความเสถียรมากน้อยเพียงใด โดยค่าการ Oxidation Life ยิ่งมีค่าน้อยยิ่งดี เพราะแสดงว่าสามารถทนต่อการ Oxidation ได้ดี จากกราฟ Calcium Sulfonate grease เกิดการ Oxidation น้อยที่สุด แสดงว่า สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงเมื่อจาระบีสัมผัสกับอากาศได้มากที่สุด

Salt Fogคือการทดสอบเรื่องการกัดกร่อนและการเกิดสนิม โดยการทดสอบนี้จะทาจาระบีบนชิ้นงานที่ใช้ทดสอบแล้วปล่อยละอองของน้ำเกลือพ่นเข้ามา จากนั้นจะดูว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แผ่นชิ้นงานจะเกิดสนิมหรือการการกัดกร่อน จากกราฟแสดงให้เห็นว่า Calcium Sulfonate grease สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดีที่สุด

จากการทดสอบทั้งหมดนั้นแสดงให้เห็นว่าการเลือกชนิดของจาระบีมาใช้งานนั้นส่งผลต่อการทำงานของเครื่องจักรเป็นอย่างมาก หากเราเลือกจาระบีที่มีคุณสมบัติที่ดีและถูกตามลักษณะการใช้งานแล้ว ปัญหาที่เกิดกับเครื่องจักรนั้นอาจจะลดลงหรือหมดไปได้อย่างแน่นอน

1488428026369

Factory Max Co.,Ltd : Factorymax.co.th
ตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (Tools) สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ Abrasive Tools | Cutting Tools | Machine Tools
(Contact Us : Tel. 02-759-9100)