Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

EZset tool presetters

  ez-set tool presetter   ลดเวลาและความผิดพลาดด้วย ez-set tool presetters
เชื่อว่าหลายท่านที่คลุกคลีอยู่กับงานตัดเฉือนโลหะอาจจะเคยเกิดปัญหาจากการ วัดและป้อนค่าขนาดของอุปกรณ์ตัดเฉือนของท่านในเครื่องจักรผิดพลาดหรือต้อง เสียเวลามากในการทำในกระบวนการดังกล่าว แต่ในปัจจุบันได้มีเครื่องมือสำหรับเตรียมอุปกรณ์ตัดเฉือนให้พร้อมใช้งานและ ลดเวลาในการเตรียมอุปกรณ์ตัดเฉือนในเครื่องจักรลง

ประโยชน์ของ Tool Presetters

1. ลดเวลาในการเตรียมอุปกรณ์ตัดเฉือนภายในเครื่องจักร ทำให้สามารถเพิ่มเวลาในการทำงานได้
2. ลดความผิดพลาดจากการเตรียมอุปกรณ์ตัดเฉือน ที่มีขนาดไม่ตรงกับข้อมูลในเครื่องจักร ซึ่งอาจส่งผลร้ายแรงกับอุปกรณ์ตัดเฉือนและอุปกรณ์ ราคาแพงในเครื่องจักร
3. สามารถใช้ในการวัดค่าความสูงของใบมีด เพื่อปรับใบมีดให้มีความสูงเท่ากันซึ่งจะช่วยให้ผิวงานที่ผลิตเรียบมากขึ้น และช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของใบมีด

ข้อมูลทางเทคนิค ของ ez-set 400
♦ เส้นผ่าศูนย์กลางการวัดสูงสุด X = 400 มม. / 15.75 นิ้ว
♦ ความสูงการวัดสูงสุด Z = 400 มม. / 15.75 นิ้ว
♦ จอภาพสี 6.5 นิ้ว TFT-LCD
♦ ระดับแสดงผลความแม่นยำ 1 ไมครอน์ (m)
♦ กล้อง CMOS ที่มีเลนส์ระยะไกล, ขอบเขตการวัด 6.5 x 6 มม. และมี 488 x 468 จุด
♦ หลอดไฟ POWER-LEDs 12 หลอด ที่ใช้ในการตรวจเช็คหัวตัด (Edge inspection)
♦ บันทึกข้อมูลหัวตัดได้มากถึง 1,000 แบบ
♦ บันทึกอแดปเตอร์ได้มากถึง 99 ตัว
♦ อินเทอร์เฟส USB 2.0 สำหรับเครื่องพิมพ์และหน่วยความจำ

ระบบการทำงานหลักของเครื่อง EZset Tool Presetter
การหาตำแหน่งที่ต้องการวัดโดยอัตโนมัติ (Dynamic crosshair)
• ระบบการวัดอัตโนมัติ โดยใช้การหาตำแหน่งและรูปแบบที่ต้องการวัดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้เลื่อน ระดับกล้องมาที่บริเวณที่ต้องการวัดแล้ว จะมีเส้นประเลื่อนเข้ามาสัมผัสบริเวณปลายคมตัดและเลือกรูปแบบของปลายคมตัด โดยอัตโนมัติจากนั้นจะแสดงผลออกทางจอภาพหรือเครื่องพิมพ์
• ในกรณีที่ต้องการปรับระดับของหัวตัดให้มีขนาดตามที่ต้องการสามารถทำได้ โดยล็อกแกนหมุนและปรับค่าตามต้องการ ซึ่งเส้นประจะขยับตามการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

ระบบการจัดการอแดปเตอร์
♦ ในกรณีที่มีเครื่องจักรหลายเครื่องและมีอแดปเตอร์หลายชนิดผู้ใช้สามารถ เปลี่ยนอแดปเตอร์ตามรูปแบบที่ใช้งานได้ โดยที่จะมีแกนหมุนแบบ ISO BT50 ติดมาที่ตัวเครื่องและจะมีอแดปเตอร์ชนิดอื่นเช่น ISO BT40 ,ISO BT30 ,HSK A63 ฯลฯ ใส่ลงในแกนหมุนแบบ ISO BT50 เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน
♦ ในกรณีที่มีอแดปเตอร์หลายขนาดเครื่องสามารถเตือนให้ผู้ใช้เลือกอแดปเตอร์ทุก ครั้งก่อนวัดค่า หรือแจ้งเตือนทุกช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการวัด

ตรวจเช็คสภาพคมตัด
เครื่องสามารถแสดงภาพคมตัดจริง ที่อัตราการขยาย 20 เท่า เพื่อตรวจสอบความเสื่อมสภาพของคมตัดได้ ซึ่งจากความสามารถนี้ทำให้สามารถเลือกเปลี่ยนเฉพาะใบมีดที่เสื่อมสภาพแล้ว เท่านั้นออก ทำให้ลดความสูญเสียจากการเปลี่ยนใบมีดได้

การวัดหัวตัดที่ปลายใบมีด
♦ โปรแกรมการวัดหัวตัดที่มีหลายใบมีดสามารถทำการวัดหัวตัดที่เล็กที่สุดและ ใหญ่ที่สุดในแกน X และแกน Z และสามารถปรับใบมีดแต่ละชิ้นให้อยู่ในค่าเซ็ตที่กำหนดไว้ได้
♦ ค่าที่ได้จากการวัดในแต่ละหัวตัดจะสามารถนำมาเปรียบเทียบหาค่าสูงสุดและต่ำ สุดในแต่ละแกนได้ เพื่อหาค่าความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นเมื่อนำอุปกรณ์ตัดเฉือนไปใช้งานการวัดความร่วมศูนย์ที่ด้ามหัวตัด
สามารถวัดระดับร่วมศูนย์ (Run out) ที่ด้ามใบมีดได้ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีในตัวเครื่อง

ซอฟท์แวร์เพื่อส่งผ่านค่าที่ได้จากการวัด และเก็บข้อมูลหัวตัด เครื่อง EZ-set Tool presetters สามารถส่งผ่านข้อมูลการวัดไปเก็บในแผ่นฟรอฟปี,เนตเวิค, หรือสาย RS232C ไปที่ระบบควบคุมเครื่องจักรเพื่อชดเชยขนาด (Offset) ของอุปกรณ์ตัดเฉือน

EZset tool presetters

EZset tool presetters

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Factory Max Co.,Ltd : Factorymax.co.th
ตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (Tools) สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ Abrasive Tools | Cutting Tools | Machine Tools
(Contact Us : Tel. 02-759-9100)
[tab-area1]
[tab-area2]

Related Listings