Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
KEEEN
Eco Friendly Environmentally Friendly Miracle Cleaning Product and Personal care of Oil and Dirt.
มหัศจรรย์แห่งการขจัดคราบน้ำมันและสิ่งสกปรก ที่ดูแลและเป็นมิตรต่อ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและตัวคุณ
Download keeen.pdf
Download
1.0 MB

 

KEEEN

  เป็น นวัตกรรมใหม่ที่สามารถตอบโจทย์เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมตอบโจทย์สำคัญของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องปรับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมโดย KEEEN มีคุณสมบัติที่สามารถขจัด บำบัด และเยียวยา (CLEANING AND REMEDIATION) ภายในขั้นตอนเดียว

KEEEN เป็นกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จทางด้านการวิจัยของไทยว่าการวิจัยสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัทไฮกริม เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด์ รีเสิรช์ จำกัดกับศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ด้วยการศึกษาแนวคิดพัฒนานวัตกรรมไบโอเทคโนโลยีจากเยอรมันซึ่งเป็นผู้นำใน ระดับแนวหน้าของโลกในด้านอุตสาหกรรม แล้วนำมาศึกษาต่อยอดพัฒนาจนได้สารมหัศจรรย์ที่เรียกว่า “สารชีวบำบัดภัณฑ์ (BIOREMEDIATION AGENT)” ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการขจัดคราบน้ำมันและคราบสิ่งสกปรกที่กำจัดยากในอุตสาหกรรมได้อย่างครบวงจร

KEEEN สารชีวบำบัดภัณฑ์ ประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน เกือบ 10 สายพันธุ์ เอนไซม์ และสารเร่งย่อยสลายทางชีวภาพ ทำให้มีคุณสมบัติในการทำความสะอาด และสามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน สารอินทรีย์หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการ บำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ KEEEN ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมแห่งพลังขจัดคราบน้ำมัน และบำบัดสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนเดียว อันจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในอุตสาหกรรมไทย

สาร ชีวบำบัดภัณฑ์ประกอบไปด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ ย่อยน้ำมันเกือบ 10 สายพันธุ์ เอนไซม์ และ สารเร่งย่อย สลายทางชีวภาพ ทำให้มีคุณสมบัติ ในการทำความสะอาด และ สามารถย่อยสลายโมเลกุล น้ำมัน สารอินทรีย์ หรือสิ่งสกปรกต่าง ๆ ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพในเวลาเดียวกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่ ธรรมชาติ

KEEEN ได้ถูกนำไปใช้ในธุรกิจประเภทใดบ้าง?

   งานบริหาร จัดการระบบบําบัดน้ำเสีย
• บำบัดหรือเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ตามสถานที่ต่างๆ
   งานบริหารจัดการถังน้ำมันทั้งบนบก (ใต้ดิน-บนดิน) และบนเรือ
• ขจัดไขมัน หรือน้ำมันปนเปื้อนน้ำมัน ตามถัง บ่อ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ
   งานให้บริการ และเป็นที่ปรึกษาการขจัดน้ำมันปนเปื้อนฉุกเฉินในน้ำและบนดิน
• ทำความสะอาดห้องครัว โรงอาหาร โต๊ะอาหาร รวมถึงภาชนะต่าง ๆ
   งานออกแบบ นําเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
• ล้างทำความสะอาดคราบน้ำมันบนชิ้นงาน รวมถึงภาชนะบรรจุ แม่พิมพ์ชิ้นงาน อุปกรณ์จับยึด เครื่องจักร เครื่องยนต์ ฯลฯ
   งานให้บริการทําความสะอาดพื้นฝ่ายผลิต อุปกรณ์เครื่องจักร หรือบริเวณพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมัน
• ทำความสะอาดพื้นทั่วไปเช่น ร้านอาหาร ฝ่ายผลิต สำนักงาน ฯลฯ
   งานติดตั้งอุปกรณ์หยดอัตโนมัติ เพื่อขจัด กลิ่นในห้องน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดน้ำเสีย
• ทำความสะอาดและขจัดกลิ่นห้องน้ำและสุขภัณฑ์
   งานให้บริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำ เสีย ดินปนเปื้อน และทําวิจัยศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

• กำจัดหรือลดกลิ่นอับหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการสะสมของแบคทีเรีย เช่น ขยะมูลฝอย แอร์ ห้องผู้โดยสาร เบาะเก้าอี้ เป็นต้น

ข้อแตกต่างระหว่าง KEEEN กับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

KEEEN EM น้ำยาเคมีในท้องตลาด
ตกค้างบนพื้นผิว วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ไม่มีสารตกค้างเนื่องจากผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ อาจเกิดสารตกค้างเมื่อใช้ไม่ถูกวิธี
ไม่ก่อการระคายเคืองต่อผู้ใช้ ไม่ก่อการระคายเคืองต่อผู้ใช้ เกิดการระคายเคืองต่อผู้ใช้เมื่อสัมผัสผิวหนังโดยตรง
ประหยัดเพราะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ลดความถี่
ต่อการทาความสะอาดจากคราบไขมันฝังแน่น
ใช้เวลาในการผลิตนาน รวมถึงส่วนประกอบที่
ไม่ระบุชัดเจน จึงทาให้เมื่อใช้งานไม่มีส่วนผสม
ที่แน่นอนในการใช้ และให้ผลช้ามาก
ประหยัดเวลาในการใช้ แต่ไม่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องไขมัน
แต่อย่างใด
สามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมันได้ ไม่สามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ามันได้ ไม่สามารถย่อยสลายโมเลกุลน้ำมันได้
ไม่กัดกร่อนสารเคลือบผิวบนวัสดุต่างๆ ไม่กัดกร่อนสารเคลือบผิวบนวัสดุต่างๆ เมื่อใช้เป็นเวลานาน สารเคมีจะทำให้คราบไขมัน
ฝังแน่นที่พื้นผิวยิ่งขึ้น และยังทำลายกัดพื้นผิวอีกด้วย
รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษจากน้ำทิ้งในครัวเรือน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
กลิ่นหอมสดชื่น ไม่แสบจมูก จากสารสกัดธรรมชาติ มีกลิ่นเหม็น ไม่น่าใช้ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เมื่อสูดดมจะรู้สึกแสบจมูก
สามารถเก็บไว้นานๆ โดยคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง อายุสั้น เมื่อทิ้งไว้นานๆ จะเกิดการเน่าเหม็น
และคุณสมบัติจะด้อยลง
สามารถเก็บไว้นานๆ โดยคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง
 
 

จุลินทรีย์ EM กับ จุลินทรีย์ KEEEN แตกต่างกันอย่างไร

 รายละเอียด KEEEN จุลินทรีย์ EM
 1. ส่วนประกอบ  3 ส่วนที่สำคัญ คือ จุลินทรีย์, สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ
Biosurfactant, และเอนไซม์ ซึ่งผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสม
และช่วยเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ได้
 จุลินทรีย์เท่านั้น
 2. ชนิดของจุลินทรีย์  เป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์จาก
ธรรมชาติ ไม่ใช่ GMOs จากนั้นนำมาผ่านกระบวนการผลิตโดย
อาศัยเทคโนโลยีชีวภาพ และควบคุมโดยผู้เชี่ยวชาญ จึงมั่นใจ
ได้ว่าไม่เป็นอันตราย และปราศจากจุลินทรีย์ก่อโรค
 จุลินทรีย์หลายกลุ่มไม่ทราบชนิดที่แน่นอน จึงอาจ
มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรค
 3. ขั้นตอนการเตรียมจุลินทรีย์  คัดเลือกจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษ ประมาณ 8 กลุ่ม ซึ่งมี
ความจำเพาะในการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยเฉพาะน้ำมัน
 จุลินทรีย์เกิดจากการหมักเศษผลไม้ อาหาร และ
กากน้ำตาล จึงมีสีน้ำตาลเข้ม
 4. จำนวนจุลินทรีย์  มีจำนวนจุลินทรีย์ประมาณ 3×109 CFU/Liter (300 ล้าน
เซลล์ต่อลิตร)
 ไม่ทราบจำนวนจุลินทรีย์
 5. กระบวนการผลิต  ผลิตจุลินทรีย์ภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย ภายในอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด
 6. การนำไปใช้งาน  จุลินทรีย์มีความแข็งแรง อยู่ในสภาพพร้อมใช้ จึงสามารถนำไปใช้
งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมกับสารอื่นๆ แต่อาจผสมกับน้ำเปล่า
เพื่อความสะดวกและประหยัดในการใช้งาน
 ต้องนำไปเจือจางกับสารอื่น ๆ เช่น น้ำ, เหล้า,
กากน้ำตาล ตามอัตราส่วนที่เหมาะสม ดังนั้นถ้าผู้ใช้
ไม่ทราบอัตราส่วนที่แน่นอนประสิทธิภาพของ EM จะลดลง
 7. อายุของผลิตภัณฑ์  เมื่อเก็บไว้ที่อุณหภูมิ0-49 องศาเซลเซียส สามารถเก็บได้นานถึง 1 ปี
(แต่สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 82 องศาเซลเซียส)
 ผลิตภัณฑ์ที่เจือจางแล้วเก็บไว้ได้ไม่เกิน 7 วัน เพราะ
จุลินทรีย์จะตาย ทำให้มีกลิ่นเน่าเหม็น และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
 8. ประสิทธิภาพและจุดเด่น  สามารถย่อยสลายไขมัน น้ำมันพืช น้ำมันสัตว์ รวมทั้งน้ำมัน
ปิโตรเลียม เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซลได้ สามารถย่อย
สลายสารอินทรีย์พื้นฐาน เช่น แป้ง โปรตีน และสิ่งสกปรก
อื่นๆได้ดี บำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ บำบัดน้ำเสีย
 สามารถย่อยสลายเฉพาะสารอินทรีย์พื้นฐาน เช่น แป้ง โปรตีน
 9. ลักษณะทั่วไป  ใสสะอาด ไม่มีสี มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ไม่ติดไฟ ละลายน้ำได้  มีสีน้ำตาล และ มีกลิ่นเหม็น
KEEEN PRODUCT

  1. SURFACE CLEANER/F.O.G DIGESTER
ใช้สำหรับทำความสะอาดอเนกประสงค์ได้ทุกที่ทุกพื้นผิว สามารถขจัดกลิ่นสกปรก คราบน้ำมันไขมันที่สะสมอยู่ในท่อระบายน้ำ หรือบ่อดักไขมันย่อยสลายสารอินทรีย์และบำบัดน้ำเสียได้ pH เป็นกลางไม่กัดกร่อน ไม่ทำลายพื้นผิวที่สัมผัส ย่อยสลายโมเลกุลน้ำมันทุกชนิด สามารถย่อยแป้ง โปรตีน เซลลูโลส และกำจัดกลิ่นที่เกิดจากขยะมูลฝอยได้ไม่ทำลายท่อน้ำ/รางระบายน้ำเสีย ช่วยบำบัดค่าความสกปรกของน้ำเสีย (ค่า BOD / COD / SS / FOG ) ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
  2. PARTS CLEANER
ใช้ สำหรับทำความสะอาดชิ้นงาน อะไหล่ แม่พิมพ์กล่องใส่วัสดุ (โพลีบ๊อกซ์) ท่อดูดควัน สามารถกำจัดคราบน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันไฮโดรลิกส์ น้ำมันเตา น้ำมันพืช น้ำมันเบนซิน ดีเซล สามารถใช้ได้กับเครื่องล้างอัตโนมัติหรืออุปกรณ์ทำความสะอาดชิ้นงานทั่วไปมี สารป้องกันการเกิดสนิม ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน เสริมประสิทธิภาพ การบำบัดน้ำเสียสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ช่วยลดค่า COD,BOD,SS,FOG ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
  3. SURFACE CLEANER SENSITIVITY
ใช้สำหรับทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณปลอดเชื้อ เช่น ในสายการผลิตอาหาร โรงฆ่าสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องครัว เช่นจาน ชาม ช้อน ส้อม ภาชนะที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค ฯลฯ pH เป็นกลาง ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ สามารถย่อยเซลลูโลส แป้ง โปรตีน น้ำมัน ไขมัน ที่เป็นสาเหตุการอุดตันของท่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว สามารถกำจัดกลิ่นอับ กลิ่นย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกำจัดคราบน้ำมัน ไขมัน ที่ตกตามพื้นที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พื้นลื่น
  4. GERM KILLER BLOOD, SCALE & OIL REMOVER
ใช้ สำหรับฆ่าเชื้อโรค เช่น เชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ E.Coli,Salmomella, เชื้อไวรัส H1N1 และเชื้ออื่นๆได้ 99.9%และสามารถทำความสะอาดคราบเลือดปนเปื้อน หรือคราบไขมัน คราบที่เกิดจากเชื้อรา และคราบตะกรันที่ปนเปื้อนบริเวณผิวได้ง่าย มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดคราบฝังลึก ช่วยย่อยสลายของเสีย ให้เป็นออกซิเจนและน้ำได้อย่างรวดเร็ว สามารถดับกลิ่นอับจากห้องครัว
  5. OIL SPILL CONTROL
ทำความสะอาดคราบน้ำมัน บริเวณพื้นฝ่ายผลิต หรือบริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันรวมทั้งบริเวณแหล่งน้ำ หรือดินที่ปนเปื้อนน้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยดับกลิ่น ย่อยน้ำมัน พร้อมทั้งบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากการรั่วไหลน้ำมัน ลดค่าใช้จ่ายการบำบัดของเสียโดยสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
  6. MAX BLENDS
เป็น สารชีวบำบัดภัณฑ์ ที่มีความเข้มข้นของจุลินทรีย์สูง ผสมกับน้ำใช้แก้ปัญหาคราบน้ำมัน การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุ pH เป็นกลาง ไม่กัดกล่อน ไม่เป็นพิษ ย่อยสลายโมเลกุลน้ำมันทุกชนิด เป็นก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ กับน้ำ กรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ Max blendsเป็นประจำระบบ จะทนต่อภาวะช็อคโหลด(Shock load) กรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสีย เกิดภาวะ ช็อคโหลด เมื่อเติม Max Blends ลงไปจุลินทรีย์ สามารถทำงานได้ ทันทีทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียกลับมาทำงานได้ ในภาวะปกติภายในระยะเวลาอันสั้น
  7. WASTEWATER TREATMENT
ทำ หน้าที่เสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ย่อยสลายสารอินทรีย์ น้ำมัน ไขมัน สารแขวนลอย เป็นต้น ลดปัญหากลิ่นเหม็นจากระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ บริเวณบ่อน้ำเสีย
  8. NATURAL HAND WASH
ล้าง มือฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ โดยไม่ระคายเคืองผิว ปลอดภัยต่อ คน และสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดตามแต่ความต้องการ และฆ่าเชื้อโรคไปในเวลาเดียวกัน
  9. ODOR NEUTRALIZER
ใช้ สำหรับดับกลิ่นไม่พึงประสงค์เช่น ใช้ฉีดพ่นเพื่อดับกลิ่นน้ำเสีย สิ่งสกปรก บริเวณเก็บขยะมูลฝอย หลุมฝังกลบ บ่อบำบัดน้ำเสียหรือบริเวณที่มีกลิ่นเหม็น ช่วยเสริมประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียไม่มีส่วนประกอบ หัวน้ำหอม หรือสารเคมีเจือปน pH เป็นกลาง ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไม่ติดไฟ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  10. BIO SANITIZER
ทำ หน้าที่ควบคู่กับสุขภัณฑ์ สามารถย่อยสลายสิ่งสกปรก ของเสีย น้ำเสีย ตั้งแต่สุขภัณฑ์ ท่อระบายน้ำ จนกระทั่งบ่อเกรอะ ลดปัญหากลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้น ภายในห้องน้ำ หรือสุขภัณฑ์ เพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย
  11. OIL BIOSORB
สารสกัด จากหินแร่ภูเขาไฟธรรมชาติ มีคุณสมบัติดูดซับน้ำมัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถย่อยสลายได้เองตาม ธรรมชาติ ใช้ได้ดีกับบริเวณดินทราย หรือแหล่งน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมัน
  12. OIL ABSORBENT
สารสกัด จากเยื่อไม้ธรรมชาติ มีคุณสมบัติดูดซับน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ใช้ได้ดีกับแหล่งน้ำ หรือบริเวณพื้นที่มีปนเปื้อนน้ำมัน มีรูปแบบ บรรจุ ทั้งเป็นเม็ด ถุง บูม และแผ่นซับ ตามแต่ความเหมาะสม กับการใช้งาน
KEEEN

– บำบัดหรือเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสีย ตามสถานที่ต่างๆ
– ขจัดไขมัน หรือน้ำมันปนเปื้อนน้ำมัน ตามถัง บ่อ ท่อระบายน้ำ ฯลฯ
– ล้างทำความสะอาดคราบน้ำมันบนชิ้นงาน รวมถึงภาชนะบรรจุ แม่พิมพ์ชิ้นงาน อุปกรณ์จับยึด เครื่องจักร เครื่องยนต์
– ทำความสะอาดห้องครัว โรงอาหาร โต๊ะอาหาร รวมถึงภาชนะต่าง ๆ
– ทำความสะอาดและขจัดกลิ่นห้องน้ำและสุขภัณฑ์
– กำจัดหรือลดกลิ่นอับหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการสะสมของแบคทีเรีย เช่น ขยะมูลฝอยแอร์ ห้องผู้โดยสาร เบาะเก้าอี้ เป็นต้น
– ทำความสะอาดพื้นทั่วไปเช่น ร้านอาหาร ฝ่ายผลิต สำนักงาน ฯลฯKEEEN เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยลดค่าใช้จ่ายให้กับอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ (WIN-WIN SITUATION) ซึ่งถือเป็นแนวทางการบริหารอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน (SUSTAINABLE INDUSTRY MANAGEMENT) นวัตกรรมสีเขียวนี้จะช่วยอุดช่องว่างของการบําบัดน้ำเสีย หรือของเสียในระบบอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ยังมองเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมมี “ค่าใช้จ่าย” สูง ทําให้อุตสาหกรรมเล็กๆ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการนําผลิตภัณฑ์นี้มา “ทดแทน” ขั้นตอนการทำความสะอาดในกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายแฝงลงได้
นอกจากนี้ ในอุตสาหกรรมสีเขียว หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก KEEEN ยังเป็นคําตอบให้ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ธุรกิจสีเขียว และ กระโดดข้ามกําแพงทางการค้าในกลุ่มประเทศ ที่ตั้งเงื่อนไขการผลิตที่ต้องใส่ใจ สิ่งแวดล้อม “นวัตกรรมนี้ช่วยผู้ประกอบการ หรือนิคมอุตสาหกรรม สบายใจได้ว่า กระบวนการทํางานในโรงงานสามารถใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้ และเป็นมิตร กับชุมชนทําให้มลภาวะลดลง และสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจรวมทั้งสามารถนําธุรกิจสีเขียวเป็นจุดขาย ใหม่ให้กับธุรกิจได้”
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Factory Max Co.,Ltd : Factorymax.co.th
ตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (Tools) สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ Abrasive Tools | Cutting Tools | Machine Tools
(Contact Us : Tel. 02-759-9100)
[tab-area1]
[tab-area2]

Related Listings