Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

NS TOOL

ผู้นำด้านการผลิตเอ็นมิลคาร์ไบด์ (End Mill Carbide) ขนาดเล็กอันดับหนึ่ง จากประทศญี่ปุ่น ด้วยปณิธานในการผลิต
Soft : (ละเอียดอ่อน ในด้านของเทคโนโลยี),
Hard : (แข็งแกร่ง ในด้านเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต),
Heart : (ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

ด้วยความมุ่งมั่นในปณิธานดังกล่าว NS จึงเป็นเอ็นมิลที่ได้รับความนิยมกว่า 20 ประเทศ ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในทวีปอเมริกาเหนือ และในทวีปยุโรป ในกลุ่มของ End mill (เอ็นมิล) ขนาดเล็กกว่า 12 มิลลิเมตร

เทคโนโลยีการเคลือบผิวเอ็นมิล ( end mill )

NS ได้คิดค้นและพัฒนาการเคลือบผิวจากหลายร้อยวิธี เพิ่อคัดสรรวิธีที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดในการต้านทานการสึกหรออันเนื่องมาจากความร้อน แม้จะกัดงานในสภาวะไร้สารหล่อเย็น ด้วยความเร็วรอบสูง กับวัสดุที่ชุบแข็งแล้ว จากภาพขยาย ผิวของเอ็นมิล ( end mill )หลังเคลือบผิวด้วยสารเคลือบประเภท ไทเทเนียมอลูมินั่มไนไตร( TiAlN ) แล้ว โดยทั่วไปจะยังคงมีสารเคลือบตกค้างที่ผิวซึ่งมีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอุปสรคอย่างยิ่งกับการกัดละเอียด

ด้วยตระหนักถึงปัญหานี้ NS จึงได้คิดค้นและพัฒนาเทคนิคการเคลือบผิวให้เหลือสารเคลือบส่วนเกินน้อยที่สุดดังภาพด้านซ้าย ซึ่งเรียกว่า MUGEN Coating เป็นการเคลือบผิวที่เสริมประสิทธิภาพของเอ็นมิลให้กัดงานได้ความเที่ยงตรงสูง ควบคุมความเรียบผิวได้ดีเยี่ยม และใช้งานได้ยาวนาน อีกทั้งค่าความแข็งของ MUGEN Coating ยังสูงถึง 3000 วิคเกอร์ โดยทั่วไป สารเคลือบประเภท TiAlN มีค่าความแข็งเพียง 2800 วิคเกอร์ และ MUGEN Coating มีความสามารถในการต้านทานการสึกหรออันเนื่องมาจากความร้อนสูงได้สูงถึง 850 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงกว่าสารเคลือบทั่วไป

นอกจาก MUGEN Coating แล้ว NS ยังได้พัฒนาสารเคลือบใหม่ที่เหมาะสำหรับกัดเหล็กชุบแข็ง ชื่อว่า MUGEN Coating Premium ซึ่งสามารถทนความร้อนได้สูงถึง 1300 องศาเซลเซียส และมีค่าความแข็งสูงถึง 3600 วิคเกอร์ ซึ่งทำให้สามารถกับเหล็กชุบแข็ง 48-65 ร็อคเวลล์สเกลล์ C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

เทคนิคการขึ้นรูปคมกัดของ เอ็นมิล ( end mill ) 

พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการขึ้นรูปเอ็นมิล ( end mill ) ด้วยเครื่องจักรที่ดีที่สุดและแม่นยำที่สุดในโลก หินเจียจะถูกควบคุมขนาดอยู่เสมอ และมีการตรวจสอบคุณภาพทุกชิ้นหลายขั้นตอน จึงมั่นใจในคุณภาพได้ 100% ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคาร์ไบด์ประสิทธิภาพสูง ที่มีขนาดอนุภาคเล็กละเอียด และสม่ำเสมอ เพื่อรักษาความคมระหว่างการขึ้นรูปคมกัด ทำให้กัดงานได้คุณภาพผิวที่ดี และไม่บิ่นแตกง่ายระหว่างกัดงาน ดังจะเห็นได้จากภาพขยายนี้

การคำนวณ Cutting condition

ในกรณีที่ความเร็วรอบของเครื่องจักรน้อยกว่าค่าที่แนะนำไว้ สามารถปรับความเร็วรอบและอัตราการป้อนได้ง่ายๆด้วยอัตราส่วนที่เท่ากัน เช่น ถ้าใช้ความเร็วรอบได้เพียง 70% ของค่าที่แนะนำ ก็ให้ใช้อัตราการป้อนเป็น 70% ของค่าที่แนะนำด้วย หรือคำนวณได้ตามสูตรข้างล่างนี้

ทั้งนี้ค่าที่แนะนำเป็นค่าที่สามารถทำงานได้ทั่วไป แต่หากมีความต้องการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นพิเศษ ก็ควรปรับตามคำแนะนำท้ายตารางของแต่ละรุ่น
ในการคำนวณค่าความเร็วรอบของบอลเอ็นมิล (Ball End mill) มีความแตกต่างไปจากเอ็นมิล ( end mill )ทั่วไป เพราะระยะกินลึกที่แตกต่างกันของบอลเอ็นมิล (Ball End Mill) ก่อให้เกิด ขนาดของเอนมิลขณะกัดงานที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นเมื่อนำขนาดของบอลเอ็นมิล (Ball end mill) ไปคำนวณ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนไปมาก ดังนั้น จึงต้องรู้ขนาดของบอลบอลเอ็นมิล ( Ball end mill ) ที่กัดงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะกินลึก แล้วจึงนำขนาดบอลเอ็นมิล (Ball end mill)   ที่กัดงานจริงไปคำนวณค่าความเร็วตัดหรือความเร็วรอบต่อไป
d : ขนาดของบอลเอ็นมิลที่กัดงานจริง
Ad : ระยะกินลึก
D : ขนาดของบอลเอ็นมิล ( Ball end mill )

สูตรคำนวณ

หรืออาจเทียบค่าได้ในตารางนี้

 

R D Depth of Cut (Ad)
Radius Dia. 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.1
0.1 0.2 0.087 0.12 0.143 0.16 0.173 0.196 0.2
0.2 0.4 0.125 0.174 0.211 0.24 0.265 0.32 0.35
0.3 0.6 0.154 0.215 0.262 0.299 0.332 0.41 0.45
0.4 0.8 0.178 0.25 0.304 0.349 0.387 0.48 0.53
0.5 1 0.199 0.28 0.341 0.392 0.436 0.54 0.6
1 2 0.282 0.398 0.486 0.56 0.624 0.78 0.87
1.5 3 0.346 0.488 0.597 0.688 0.768 0.97 1.08
2 4 0.399 0.564 0.69 0.796 0.889 1.12 1.25
2.5 5 0.447 0.631 0.722 0.891 0.995 1.25 1.4
3 6 0.489 0.692 0.846 0.977 1.091 1.38 1.54
4 8 0.565 0.799 0.978 1.129 1.261 1.59 1.78
5 10 0.632 0.894 1.094 1.262 1.411 1.78 1.99
6 12 0.693 0.979 1.198 1.383 1.546 1.95 2.18
7 14 0.748 1.058 1.295 1.495 1.67 2.11 2.36
8 16 0.8 1.131 1.384 1.598 1.786 2.26 2.52
9 18 0.848 1.199 1.468 1.695 1.895 2.39 2.68
10 20 0.894 1.264 1.548 1.787 1.997 2.52 2.82
R D Depth of Cut (Ad)
Radius Dia. 0.15 0.2 0.3 0.5 0.8 1 2 3
0.1 0.2
0.2 0.4 0.39 0.4
0.3 0.6 0.52 0.57 0.6
0.4 0.8 0.62 0.69 0.77
0.5 1 0.71 0.8 0.92 1
1 2 1.05 1.2 1.43 1.73 1.96 2
1.5 3 1.31 1.5 1.8 2.24 2.65 2.83
2 4 1.52 1.74 2.11 2.65 3.2 3.46 4
2.5 5 1.71 1.96 2.37 3 3.67 4 4.9
3 6 1.87 2.15 2.62 3.32 4.08 4.47 5.66 6
4 8 2.17 2.5 3.04 3.87 4.8 5.29 6.93 7.75
5 10 2.43 2.8 3.41 4.36 5.43 6 8 9.17
6 12 2.67 3.07 3.75 4.8 5.99 6.63 8.94 10.39
7 14 2.88 3.32 4.05 5.2 6.5 7.21 9.8 11.49
8 16 3.08 3.56 4.34 5.57 6.97 7.75 10.58 12.49
9 18 3.27 3.77 4.61 5.92 7.42 8.25 11.31 13.42
10 20 3.45 3.98 4.86 6.24 7.84 8.72 12 14.28
ตาราง Actual diameter

ปัจจัยที่มีผลกับงานกัด

ปัจจัย คำแนะนำ
เครื่องจักร ควรใช้เครื่องจักรที่มีความมั่นคงแข็งแรง ปรับ Cutting Condition ตามสภาพความแข็งแรงของเครื่องจักร
ระบบจับยึดเอนมิลและค่า Run out ของเอ็นมิล เลือกใช้ โฮลเดอร์ (Holder)และ คอลเล็ท (Collet) ที่มีความเที่ยงตรงสูง ใช้ เอ็นมิล ( End mill ) ที่มีค่า Run out น้อยที่สุด
การจับยึดชิ้นงาน ชิ้นงานควรจับยึดอย่างแน่นหนา ในกรณีที่ชิ้นงานจับยึดไม่แข็งแรง ก็ควรปรับลด Cutting condition
เศษและสารหล่อเย็น ฉีดสารหล่อเย็นให้มากเพียงพอ อย่าให้น้อยเกินไป แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็นประเภทที่ใช้น้ำเป็นส่วนผสมเมื่อต้องการกัดงานหยาบ  เอ็นมิล ( End mill ) บางรุ่นไม่ต้องการสารหล่อเย็น แต่ต้องการกัดแห้งเท่านั้น รุ่นที่ต้องการกัดแห้ง ควรใช้ลมเป่าเศษออกด้วย ควรทำการกำจัดเศษออกจากพื้นที่กัดงานเสมอ
การเลือกใช้ เอ็นมิล ( Endmill ) เลือก เอ็นมิล ( End mill ) ที่เหมาะสมกับวัสดุและขนาดของชิ้นงาน เลือกชนิดของเอนมิลตามวัสดุของชิ้นงานตามดัชนีในแตตาล็อค
Cutting condition ใช้งานตามค่าที่แนะนำไว้ในตารางแต่ละรุ่น ควรปรับค่าต่างๆลงเมื่อเครื่องจักรหรือการจับยึดชิ้นงานที่ไม่แข็งแรง
ระยะยื่นของ เอ็นมิล ( End mill ) ควรจับ เอ็นมิล ( End mill ) ให้มีระยะยื่นออกมาน้อยที่สุด กรณีที่จำเป็นต้องจับ เอ็นมิล ( End mill ) ยาวๆ ควรปรับลด Cutting condition

สินค้าที่โดดเด่น

MRBH230
เป็น บอลเอ็นมิล ( Ball End mill ) สำหรับกัดเหล็กชุบแข็งขนาดเล็กตั้งแต่ R 0.05 –R3 มีขนาดและความยาวที่หลากหลายถึง 160 ชนิด สามารถกัดเหล็กแข็งได้ในช่วง 48-65 HRC ด้วยสารเคลือบผิวพิเศษ MUGEN Coating Premium
และดีไซด์แบบแบ็คเตเปอร์ซึ่งเจียหลบหลังช่วยลดโหลดในการกัดงาน เพราะมีจุดสัมผัสน้อยลงมาก ส่งผลให้ไม่เกิดการโก่งตัวของ เอ็นมิล ( End mill )  จึงทำให้ปัญหาการสะท้านหมดไป
นอกจากนี้การเจียปลายบอลเป็นแบบ S shape คือมีความโค้งเว้ามากขึ้น จึงมีความคม เพิ่มความสามารถในการตัดเฉือน
MRBH230 นี้จึงกัดงานได้อย่างราบรื่น ไม่สะท้าน คุณภาพผิวก็ดีขึ้นไปด้วย อายุการใช้งานจึงยาวนานกว่าอย่างน้อย 2-5 เท่า
MHRH230R/430R
เอ็นมิล ( End mill ) คอหลบขนาดเล็กที่สามารถกัดเหล็กชุบแข็งได้ มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 0.2-6 มิลลิเมตร มีความเที่ยงตรงสูงไม่เกิน 5 ไมครอนเท่านั้น และด้วยสารเคลือบผิวเฉพาะ MUGEN Coating Premium สำหรับกัดเหล็กชุบแข็ง จึงสามารถกัดเหล็กได้ในช่วงความแข็ง 48-65 HRC ที่สำคัญยังถูกออกแบบให้เป็นแบ็คเตปอร์หรือเจียหลบด้านหลัง ช่วยให้ลดโหลดในการกัดงาน เพราะมีจุดสัมผัสน้อยลงมาก ส่งผลให้ลดการโก่งตัวของ เอ็นมิล ( End mill )  จึงทำให้ปัญหาการสะท้านหมดไป MHRH230R/430R นี้กัดงานได้ราบรื่น ไม่สะท้าน คุณภาพผิวก็ดีขึ้นไปด้วย อายุการใช้งานจึงยาวนานกว่าอย่างน้อย 2-5 เท่า
MHRH230R/430R
MSZ345
เอ็นมิล 3 ฟัน มุมเลื้อย 45 องศา เป็นแบบ 2 in 1 ที่สามารถเจาะและกัดได้ในดอกเดียวกัน ด้วยดีไซด์พิเศษที่ได้จดลิขสิทธิ์แล้ว MSZ345 สามารถเจาะเหล็กในแนวแกน Z ลงไปได้ลึกถึง 1 เท่าของ Diameter จึงสามารถกัดงานที่ระยะกินลึก 1 เท่าของ Diameter ด้วย  เอ็นมิล ( End mill ) ประสิทธิภาพสูงในการการกำจัดเศษได้รวดเร็วนี้ เหมาะสำหรับงานขุด Pocket หรืองานที่มีลักษณะเป็นแอ่ง หรือเป็นร่องสล็อต สามารถกัดเหล็กได้หลากหลายประเภท ตั้งแต่ S50C ไปจนถึง NAK80 หรือ SKD61 แต่ไม่เหมาะกับเหล็กชุบแข็ง
MSZ345 มีร่องคายเศษใหญ่กว่า เอ็นมิล ( End mill ) ทั่วไป แต่ยังคงความแข็งแรงไว้ด้วย สามารถกัดงานได้รวดเร็วจึงมีเศษออกปริมาณมาก การระบายเศษที่ดีจึงมีความสำคัญ แนะนำให้ใช้ลมเป่าเศษออกตลอดการทำงาน โดยเฉพาะในขั้นตอนการเจาะ ซึ่งเศษจะค่อนข้างยาว แต่ด้วยดีไซด์พิเศษของ MSZ345 จะมีความสามารถพิเศษในการหักเศษ แต่ก็ยังต้องการลมเป่าเศษออกเพื่อให้กัดงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังสามารถเก็บผิวละเอียดได้ในดอกเดียวกัน เพียงเหลือเนื้องานไว้ 0.1 มิลลิเมตร เพื่อเก็บผิวรอบสุดท้าย ขนาดของ เอ็นมิล ( End mill ) มีให้เลือกตั้งแต่ 1-12 มิลลิเมตร และยังมีเอ็นมิล ( End mill ) รุ่น ALZ345 ที่ทำงานคล้ายกับ MSZ345 แต่เหมาะกับการใช้งานประเภทอลูมินั่ม
MSZ345

Case1 : Continuous operation from non-step plunge cut without pre machining

Tool : MSZ345 Φ10
Work Material : S50CNew flute design brought drilling!
Realized stable heavy & high efficient cutting!
Cutting Condition
Process Spindle Speed
(min-1)
Feed
(mm/min)
Depth of Cut
Ad×Rd(mm)
Coolant Time (min.)
Side milling 3,000 1,500 20 – 10×3 Air blow 2 Total 6
Pocket Drilling 300 10 2
Pocket mill 1,500 10×3
Slotting Drilling 300 10 2
Slotting 800 10
Comment
MSZ345 is process-intensive & multi-functioned tool which realized direct plunge cutting without drilling. It brought high efficient cutting and cutting time is just 6 min. in total. Also minimized a risk of breakage or chipping due to clogging or chip bite by evacuating chip smoothly even if at heavy cutting.
Related Movie
MUGEN-COATHING POWER”Z”End Mill(MSZ345)
• Continuous operation from non-step Plunge cut without pre-machining.
• New flute design brought a remarkable shearing ability.
• High efficient machining is realized both for plunge cutting and slotting.
MUGEN-COATING prolong the tool life more than ever

Case2 : High-efficient pocket milling on aluminum

Tool : ALZ345 Φ10
Work Material : A7075Flute shape is optimized for cutting aluminum by adopting product technology of MSZ345 and realized high-efficiency cutting!
Unique flute shape realized minimizing chattering which may come up on cutting aluminum!
Cutting Condition
Process Spindle Speed
(min-1)
Feed
(mm/min)
Depth of Cut
Ad×Rd(mm)
Coolant Time (min.)
Side milling 11,000 300 5(Ad) Oil mist* 50sec/pce
Drilling 3,000 10×5
*Actually recommended for water soluble or insoluble cutting fluid.
Comment
Brought excellent surface roughness under high feed machining by reducing clogging due to welding or chattering. ALZ345 is process-intensive & multi-functioned tool which realized direct plunge cutting without drilling. It brought high efficient cutting.
Related Movie
End Mill for Aluminum(ALZ345)
• Unique flute design permits smooth chip dispose!

 

MSBH345/MSB345
 บอลเอ็นมิล ( Ball End mill )  3 ฟัน รุ่นใหม่ล่าสุด ที่มีการทำมุมไม่เท่ากัน คือไม่ใช่ 120 องศาทั้ง 3 มุมเมื่อมองจากด้านปลายคมกัด ซึ่งคุณลักษณะพิเศษนี้ ช่วยให้สามารถลดการสะท้าน การออกแบบคมกัดบริเวณปลายบอลให้มีความคมและโค้งมากขึ้น ส่งผลให้ลดแรงต้านในการตัดเฉือน กัดงานได้นุ่มนวลขึ้น แม้จะต้องกัดงานในพื้นที่ลึกๆ ที่ต้องจับ เอ็นมิล ( End mill ) ยาวๆ
 บอลเอ็นมิล ( Ball End mill )  3 ฟันแบบพิเศษนี้ สามารถฟีดได้เร็วกว่า บอลเอ็นมิล ( Ball End mill )  2 ฟันถึง 150% แม้จะกัดงานลึกๆที่ต้องจับเอ็นมิลยาวๆ คุณภาพผิวงานดีขึ้นเนื่องจากการสะท้านลดลง และอายุการใช้งานก็ยาวนานขึ้นหลายเท่า
 บอลเอ็นมิล ( Ball End mill )  3 ฟันนี้มี 2 รุ่น คือ MUGEN Coating (MSB345) สำหรับกัดเหล็กทั่วไป มีขนาด R0.5-R6 และ MUGEN Coating Premium (MSBH345) สำหรับกัดเหล็กชุบแข็ง มีขนาด R0.5-R3 มิลลิเมตร
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Factory Max Co.,Ltd : Factorymax.co.th
ตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (Tools) สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ Abrasive Tools | Cutting Tools | Machine Tools
(Contact Us : Tel. 02-759-9100)
[tab-area1]
[tab-area2]

Related Listings