Gerardi

Gerardi designs and manufactures new solutions in the clamping of workpieces (steel, cast iron, aluminum, etc.) for milling, drilling, tapping,...

Zoller

ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการตรวจวัด Tool การผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงต้องการใช้ Tool ที่มีความแม่นยำ ผู้ผลิต Tool และ บริษัทลับคมตัดจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของ Tool ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และผู้ผลิต Tool ทั่วโลกต่างก็ไว้ใจใช้ผลิตภัณฑ์ของ ZOLLER ในการทำหน้าที่ตรวจสอบ เนื่องด้วยเครื่องตรวจวัดและตรวจสอบ Tool ของ ZOLLER...

Alloy Plas

คุณลักษณะของเครื่อง Alloy Plas ที่เป็นมาตรฐานในการเลือกใช้มีดังนี้ 1. DCP Series Alloyplas DCP Series Dust Collectors คือ ระบบเครื่องกรองฝุ่น ซึ่งถูกออกแบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูง เมื่อเทียบกับต้นทุนที่ต่ำ ในการกำจัดฝุ่น ซึ่งถูกนำไปใช้อย่างหลากหลายในอุตสาหกรรม และ...

EROWA

EROWA EROWA เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้รับออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาในการผลิตแม่พิมพ์ สำหรับกระบวนการผลิต Electrode เพื่อใช้งาน Sparking ในเครื่อง EDM โดยเฉพาะ ซึ่งปกติในการทำงานแบบปัจจุบันจะพบปัญหาจากการ Set up ชิ้นงาน เช่น ทำ Alignment และการหาค่า Work...

SANWA

SANWA คือ ผู้ผลิตเครื่องมือและจักรสำหรับงานซ่อมแม่พิมพ์จากประเทศญี่ปุ่น ในปัจจุบันแม่พิมพ์เป็นส่วนสำคัญในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ การรักษาคุณภาพของแม่พิมพ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ สูง จึงจำเป็นต้องมีการซ่อมและบำรุงรักษาแม่พิมพ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น Sanwaจึงได้สร้างเครื่องมือและเครื่องจักรที่สามารถป้องกันความเสียหายของแม่พิมพ์ รวมถึงซ่อมแม่พิมพ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยสามารถแบ่งสินค้าออกเป็น 4 ได้แก่ เครื่องเชื่อมสำหรับงานซ่อมแม่พิมพ์ Sanwa เป็นผู้นำในการผลิตเครื่องเชื่อมสำหรับงานซ่อมแม่พิมพ์ในประเทศญี่ปุ่นมากว่า 15 ปี โดยเครื่องเชื่อมสำหรับงานซ่อมแม่พิมพ์ของ...