Thailand 4.0 … Industry 4.0

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Thailand 4.0 with Industry 4.0

ประเทศไทย 4.0 กับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทย

ช่วงเวลานี้เราคงได้ยิน 2 คำนี้บ่อยๆ Thailand 4.0 และ Industry 4.0 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศจะนำพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” แล้วคำนี้เกี่ยวข้องกับ Industry 4.0 หรือ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 อย่างไร เราจะมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้กันครับ

Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลไทย ซึ่งนำโดยท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เน้นการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อให้สามารถรับมือกับศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาวโดยเน้นการพึ่งพาตัวเองด้วยนวัตกรรมภายในประเทศ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ประกาศยุทธศาสตร์โดยเน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรมเป็นทิศทางหลักของประเทศเท่านั้น ประเทศชั้นนำของโลกก็ตื่นตัวกับแนวคิดเรื่องนวัตกรรมด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น

– ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พูดถึง A Nation of Makers
– ประเทศอังกฤษกำลังผลักดัน Design of Innovation
– ประเทศจีนได้ประกาศ Made in China 2025
– ประเทศอินเดียก็กำลังขับเคลื่อน Made in India
– เกาหลีใต้ก็วางโมเดลเศรษฐกิจเป็น Creative Economy

20160924173737

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้อธิบายโดยสรุปไว้ว่า “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” กล่าวคือ ในปัจจุบัน เรายังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก”

โดยใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไป จึงจำเป็นต้องมีแผนในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีคำสำคัญ 2 ที่ต้องมุ่งเน้นคือ Connect to the world ปัจจุบันเราต้องยอบรับว่าเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้อีกต่อไป เรากำลังอยู่ในโลกที่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จำเป็นต้องมองตัวเราเองเป็นส่วนหนึ่งของโลก และสร้างสะพานเชื่อมสู่โลกเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกัน เราจึงต้องมุ่นเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสาระสนเทศให้สามารถเชื่อมต่อโลกเข้าสู่ประเทศ และภาคเอกชนให้ได้ Strength from within การสร้างความเข้นแข็งจากภายในโดย เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะทำให้เรามีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น

ในอดีตประเทศไทยยุค 1.0 – 3.0 เราเน้นการพึ่งพาการลงทุนและเทคโนโลยีจากต่างชาติ เน้นการผลิตสินค้าในต้นทุนที่ถูกกว่าประเทศอื่น แต่ในสภาวะค่าแรงปัจจุบันที่สูงขึ้นทำให้เรามีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันลดลง ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของประเทศที่ลงจากเดิม 7% เหลือเพียง 3% มาเป็นเวลานาน การจะลุกขึ้นมาเข้มแข็งได้เราจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานเทคโนโลยีสาระสนเทศเข้ากับ นวัตกรรมเข้าไป หรือเราสามารถนำเอาเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากต่างประเทศเข้ามาใช้ และนำมาใส่ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปเพิ่ม จะทำให้เราสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้น เพราะถ้าเราไม่ปรับตัว ไม่ใช่เพียงแค่เราจะอยู่เหมือนเดิม แต่เราจะอยู่ไม่ได้เลย

แล้วภาคอุตสาหกรรมอย่างพวกเราจะต้องปรับตัวอย่างไร? เราต้องเพิ่มความสามารถในการผลิตให้สูงขึ้น พัฒนาเพื่อเข้าสู่ตลาดที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งตลาดนี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีในระดับสูงเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ และในประเทศที่เจริญแล้ว จะเน้นการผลิตชิ้นส่วนที่มูลค่าสูง เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตยาก ต้องใช้เทคโนโลยีสูง คนทำได้น้อย ใช้ความรู้ความสามารถของแรงงานสูง แต่ตลาดต้องการ Industry 4.0 จึงมีบทบาทอย่างมากในการผลิตในอนาคต

Industry 4.0 หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 มีที่มาจากชื่อนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติของประเทศเยอรมนีที่ประกาศเมื่อปี ค.ศ. 2013 เป็นแนวคิดที่จะเพิ่มความสามารถในการผลิตโดยทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถสื่อสารกันได้อย่างชาญฉลาดผ่านระบบ Internet ส่งผลให้เราสามารถเข้าถึง ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ (Thing) เข้าหากันผ่านเครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากแล้วในปัจจุบัน ลองนึกถึงตัวเราเองในอดีตที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ในยุคนั้นการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องที่ช้ามาก เราต้องเดินทางไปหากันเพื่อพูดคุยกันโดยตรง หรือส่งจดหมาย ฯลฯ แต่พอเรามีโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (IoT) เราก็สามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้ในทันที เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ต่างประเทศเราก็สามารถรับรู้ข่าวสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้แบบวินาทีต่อวินาทีเลยทีเดียว ซึ่งถ้าเรานำมาใช้สื่อสารในการทำงานของเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากเช่นกัน ดังนั้นถ้าเราสามารถเชื่อมต่อเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานของเราผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ เราก็สามารถรู้ และควบคุมสถานะต่างๆ ของการผลิตได้ทันทีเช่นกัน

“ปลาเร็ว กินปลาช้า” เริ่มเป็นประโยคที่เราคุ้นเคยมากขึ้น เพราะโลกของเราเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก การปรับเปลี่ยนที่ช้าและไม่ทันการ อาจส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง อุตสาหกรรมการผลิตก็เช่นกัน การที่เราสามารถเข้าถึงสถานะต่างๆ ในการผลิตได้ทันที ทำให้เราสามารถจัดการปัญหา หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบในการผลิตให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดได้ เช่น ถ้าผู้ผลิตต้องการทราบสถานะการผลิตสินค้า เราสามารถหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วแสดงสถานะของชิ้นงานนั้นดูได้ทันที หรือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในการผลิตระบบจะแจ้งเตือนให้เราทราบผ่านโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ

บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ ได้เห็นถึงความสำคัญนี้ จึงเปิดตัว Taratorn Pro center เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี

taratornpro2

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตเครื่องมือและเครื่องจักรชั้นนำระดับโลก นำเอาระบบการทำงานแบบ Industry 4.0 มาติดตั้ง เพื่อเป็นตัวอย่างของโรงงานที่ชาญฉลาด (Smart Factory) และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งมีตัวอย่างระบบ Industry 4.0 อยู่หลายระบบ

zoller– TMS (Tool management solution) เป็นระบบบริหารจัดการทูลจาก Zoller ผู้ผลิตเครื่อง Tool presetter , Tool inspection และระบบซอฟแวร์บริหารจัดการทูลชั้นนำของโลกจากประเทศเยอรมันนี เป็นระบบที่สามารถแสดงสถานะต่างๆ ของทูลที่อยู่ในโรงงานทั้งหมด รวมถึงการสั่งซื้อ การจัดเก็บ การวิเคราะห์ปัญหา และการศึกษาต้นทุนการใช้งานทูลโดยละเอียด ทำให้เราสามารถควบคุมต้นทุนการใช้งานทูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

piweb – PiWeb ระบบควบคุมคุณภาพจาก Zeiss ผู้ผลิตเครื่องมือวัดและความคุมคุณภาพชิ้นงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากประเทศเยอรมนี ซอฟแวร์ PiWeb สามารถเชื่อมต่อเครื่องมือวัดทั้งหมดในโรงงานเข้าด้วยกัน แล้วนำข้อมูลการวัดมาประมวลผลผ่านซอฟแวร์ ทำให้เราสามารถติดตามคุณภาพการผลิตชิ้นงานได้ หากมีของเสียเกิดขึ้นระบบจะแจ้งให้ทราบทันที เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และป้องกันการเกิดของเสียได้

jmsPro – JMS Pro (Job management solution) ซอฟแวร์ควมคุมการผลิต จาก Erowa ผู้ผลิตระบบจับยึด และบริหารจัดการการผลิต ตามแนวคิด Flexible Manufacturing Concept หรือระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นระบบซอฟแวร์ที่ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์เพื่อควบคุมการผลิตของเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน ทำให้เราสามารถสั่งผลิตชิ้นงานรูปแบบที่แตกต่างกันได้อน่างยืดหยุ่น โดยใช้หุ่นยนต์ป้อนงานเข้าเครื่องจักร รวมถึงควบคุมให้เครื่องจักรต่างทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านบทความเพิ่มเติม เกี่ยวกับ industry 4.0 : http://www.factorymax.co.th/?p=5314

ท่านใดที่สนใจระบบ Industry 4.0 สามารถติดต่อเพื่อเข้ามาเยี่ยมชมที่ Taratorn Pro center ได้ครับ

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Factory Max Co.,Ltd : Factorymax.co.th
ตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (Tools) สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ Abrasive Tools | Cutting Tools | Machine Tools
(Contact Us : Tel. 02-759-9100)