Ongoing to 4.0 เตรียมพร้อมสู่ยุค 4.0

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ก่อนหน้านี้เรามักจะมองว่าระบบหุ่นยนต์และการจัดการข้อมูลอัจฉริยะเป็นเรื่องที่ไกลตัวและยังไม่มีความจำเป็นเป็นเพียงตัวอย่างการทำงานในอนาคตที่มีเฉพาะในภาพยนตร์หรือบริษัทระดับโลกเท่านั้นที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริงแต่เมื่อมีการประกาศเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry4.0 ซึ่งเริ่มต้นโดยประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกอย่างประเทศเยอรมันทำให้เกิดความตื่นตัวเป็นอย่างมากจนปัจจุบันระบบ IoT กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ถ้าต้องการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการสูงด้วยเช่นกัน

ในอดีตผู้ประกอบการจะลดต้นทุนการผลิตโดยการมองหาแหล่งที่ตั้งโรงงานที่มีค่าแรงต่ำเนื่องจากค่าแรงถือเป็นสัดส่วนที่สูงส่วนหนึ่งของต้นทุนรวมทั้งหมดแต่ความต้องการแรงงานได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นทำให้วิธีการเดิมเริ่มใช้ไม่ได้ผลจึงทำให้แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยรวมของการผลิตกลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญแทนดังนั้นหลายปีที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตโดยการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรคุณภาพสูงซึ่งต้องแลกมาด้วยค่าใช่จ่ายที่สูงด้วยเช่นกันเราจึงต้องใช้งานเครื่องมือและเครื่องจักรคุณภาพสูงเหล่านี้ให้คุ้มค่าที่สุดโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น

แนวคิดของ Industry4.0 ส่วนหนึ่งก็คือการดึงเอาประสิทธิภาพของเครื่องมือและเครื่องจักรที่มีออกมาให้ได้มากที่สุดโดยการติดตั้งอุปกรณ์ IoT หรือ Internet of thing ให้กับเครื่องมือและเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องมือและเครื่องจักรสามารถรายงานสถานะการทำงานให้เราทราบแบบวินาทีต่อวินาทีซึ่งเปิดโอกาสให้เราสามารถมองเห็นภาวะการผลิตโดยรวมจากข้อมูลที่เป็นความจริงวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการแก้ปัญหาในการผลิตต่างๆได้อย่างทันท่วงที

จากประโยชน์ของการนำเอาแนวคิดของ Industry4.0 มาใช้จะทำให้เรามองเห็นกระบวนการผลิตแบบวินาทีต่อวินาทีและปรับแต่งให้เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่ต้องการสินค้ารูปแบบใหม่ๆตลอดเวลาดังนั้นผู้ประกอบการที่สามารถปรับแต่งกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตชิ้นส่วนได้หลากหลาย (Flex-iblemanufacturing) จะได้เปรียบทั้งด้านต้นทุนและความคล้องตัวด้วยเช่นกัน

ปัจจุบัน Industry 4.0 กำลังกลายเป็น มาตรฐานของการผลิต เราจะสังเกตได้ ว่าผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำระดับโลกได้ใช้ In¬dustry 4.0 เป็นมาตรฐานในการควบคุม การผลิตกันอย่างกว้างขวาง และเริ่มส่ง ต่อเทคโนโลยีนี้ให้กับ ผู้รับช่วงการผลิต ชิ้นส่วนมากขึ้น Thailand 4.0 เป็นอีก หนึ่งกระแสที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ ในช่วงนี้ Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ของรัฐบาล ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิม ที่ “ทำมาก ได้น้อย” ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับ เคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งจะส่งผลให้ “ทำน้อย ได้มาก” ซึ่งภาคอุตสาหกรรมก็มี ส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันรัฐบาล จึงออกมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบ การที่ลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน การผลิตได้รับส่งเสริม และสิทธิประโยชน์ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ลงทุน http://www.boi.go.th

MetalworkingUpdate-class=

บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ ได้เห็นถึงความสำคัญนี้ จึงเปิดตัว Taratorn Pro center เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี โดยได้รับความ ร่วมมือจากผู้ผลิตเครื่องมือและเครื่องจักรชั้นนำระดับโลกนำเอาระบบการ ทำงานแบบ Industry 4.0 มาติดตั้ง เพื่อเป็นตัวอย่างของโรงงานที่ชาญฉลาด (Smart Factory) และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจ ซึ่งมีตัวอย่างระบบ In¬dustry 4.0 อยู่หลายระบบ

  • Dsync ระบบรายงานสถาณะ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร ในกระบวนการผลิตอย่างชาญฉลาด Dsync ดึงข้อมูลที่สำคัญต่างๆ จาก เครื่องจักร โดยติดอุปกรณ์ส่งสัญญาณเข้ากับเครื่องจักรทุกเครื่อง และนำเอา ข้อมูลดังกล่าวมารายงานผลการทำงานต่าง เช่น การทำงานของเครื่องจักร ในแต่ละช่วงเวลา จำนวนชิ้นงานที่ผลิตได้ ระยะเวลาที่เครื่องจักรเสีย หรือหยุด ทำงาน รวมถึงรายงานผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับแต่งกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และ แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
  • zoller–TMS (Tool management solution) เป็นระบบบริหารจัดการทูล จาก Zoller ผู้ผลิตเครื่อง Tool presetter , Tool inspection และระบบซอฟแวร์ บริหารจัดการทูลชั้นนำของโลกจากประเทศเยอรมันนีเป็นระบบที่สามารถแสดง สถานะต่างๆ ของทูลที่อยู่ในโรงงานทั้งหมด รวมถึงการสั่งซื้อ การจัดเก็บ การวิเคราะห์ปัญหา และการศึกษาต้นทุนการใช้งานทูลโดยละเอียด ทำให้เรา สามารถควบคุมต้นทุนการใช้งานทูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • PiWeb ระบบควบคุมคุณภาพจาก Zeiss ผู้ผลิตเครื่องมือวัดและความ คุมคุณภาพชิ้นงานที่มีชื่อเสียงระดับโลก จากประเทศเยอรมนี ซอฟแวร์ PiWeb สามารถเชื่อมต่อเครื่องมือวัดทั้งหมดในโรงงานเข้าด้วยกัน แล้วนำข้อมูลการ วัดมาประมวลผลผ่านซอฟแวร์ ทำให้เราสามารถติดตามคุณภาพการผลิตชิ้น งานได้ หากมีของเสียเกิดขึ้นระบบจะแจ้งให้ทราบทันที เพื่อแก้ปัญหาได้อย่าง รวดเร็ว และป้องกันการเกิดของเสียได้
  • JMS Pro (Job management solution) ซอฟแวร์ควมคุมการผลิต จาก Erowa ผู้ผลิตระบบจับยึด และบริหารจัดการการผลิต ตามแนวคิด Flex¬ible Manufacturing Concept หรือระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น จากประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ เป็นระบบซอฟแวร์ที่ทำงานร่วมกับหุ่นยนต์เพื่อควบคุมการ ผลิตของเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน ทำให้เราสามารถสั่งผลิตชิ้นงานรูปแบบ ที่แตกต่างกันได้อน่างยืดหยุ่น โดยใช้หุ่นยนต์ป้อนงานเข้าเครื่องจักร รวมถึง ควบคุมให้เครื่องจักรต่างทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Factory Max Co.,Ltd : Factorymax.co.th
ตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ (Tools) สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ Abrasive Tools | Cutting Tools | Machine Tools
(Contact Us : Tel. 02-759-9100)