TEIKEN

เกี่ยวกับ TEIKEN

TEIKEN ผู้ผลิตล้อเจียจากประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2479 คิดค้นและผลิตล้อเจียที่ใช้เทคโนโลยี “PoreTec” ได้มุ่งเน้นการผลิตล้อเจียเพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานเจีย เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเจียงาน ลดเวลาการเจียงาน เจียงานให้ได้ความเที่ยงตรงแม่นยำสูง ผลิตหินเพื่อตอบสนองความต้องการของการใช้งานได้ทุกรูปแบบ วัสดุที่ยากต่อการเจียจึงเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเรา

ข้อมูลสินค้า

Grinding wheel แบบ Vitrified bond

เป็นลักษณะล้อเจียที่มีช่องโพรงอากาศ “PoreTec”
TEIKEN สามารถผลิตล้อเจียต่างๆที่ตรงตามสภาพการเจียผสมรูพรุนผสานด้วยกาวแบบ Vitrified กับเม็ดขัด

ออกแบบด้วยเม็ดขัดหลายชนิดทำให้สามารถตอบสนองการเจียงานกับวัสดุได้ทุกชนิด เช่น ยาง พลาสติก ยูรีเทน อลูมิเนียม ทองเหลือ ทองแดง เหล็ก เหล็กชุบแข็ง เหล็กหล่อ สแตนเลส เหล็กเครื่องมือ เหล็กแม่พิมพ์

ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไปได้ด้วย TEIKEN PoreTec เทคโนโลยี

Diamond & CBN Wheel

TEIKEN ใช้เวลานานในการสะสมความรู้และเทคนิคจึงสามารถผลิตล้อเจียเม็ดขัดชนิด CBN และ Diamond โดยใช้กาวประสานแบบ Vitrified ช่วยให้สามารถเจียงานกับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก ต้องการผิวที่ดีและความเที่ยงตรงจากการเจียสูงได้เป็นอย่างดี

ล้อเจียเม็ดขัดชนิด CBN และ Diamond แบบ Resinoid ด้วยเทคโนโลยี PoreTec สามารถผลิตล้อเจียโดยใช้กาวประสานแบบเรซิ่นและยังมีช่องโพรงอากาศที่เปรียบเสมือนเป็นช่องคลายเศษและเพิ่มความสามารถในการระบายความร้อน ทำให้ลดความร้อนขณะเจียได้ เพิ่มความเที่ยงตรงแม่นยำให้กับชิ้นงานที่เจียและยังทำให้ผิวงานที่ได้ออกมาเงางามขึ้นกว่าล้อเจียทั้วไป

ล้อเจียเรซิ่นเม็ดขัด CBN และ Diamond แบบแกนเซรามิค

รูปปัญหา Over cut

 

เป็นล้อเจียมีความเทียงตรงสูงที่สุดของ TEIKEN ที่สามารถควบคุมอัตราการเจียลึกในระดับ 1 ไมครอนได้ เนื่องจากขณะเจียจะมีความร้อนเกิดขึ้นสูงทำให้ตัวบอดี้ของหินมีการขยายตัวทางความร้อน ทำให้เกิดปัญหาการตัดเฉือนเนื้องานเกิน (Over cut) TEIKEN จึงได้ออกแบบหินให้บอดี้เป็นแบบเซรามิคความร้อนที่เกิดขึ้นขณะเจียจึงไม่ส่งผลต่อตัวบอดี้ ทำให้ขณะเจียไม่เกิดปัญหา Over cut สามารถควบคุมระยะเจียลึกได้ตามความต้องการ

บทความผลิตภัณฑ์ Teiken