CAREER

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Job Detail

1. Sales Engineer

ปฏิบัติงานที่

- กรุงเทพ และปริมณฑล (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

- ปทุมธานี/ จ.พระนครศรีอยุธยา (จำนวน 3 ตำแหน่ง)

- ปราจีนบุรี (จำนวน 3 ตำแหน่ง)

ทำงาน

จันทร์ - ศุกร์ เสาร์เว้นเสาร์

เวลา 08.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย-หญิง

- อายุ 22-30 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา

- ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี

- ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว

- ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

มีความสามารถในการขาย และชอบงานบริการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในเรื่องของการผลิต ตามเขตที่ได้รับมอบหมาย

- ติดต่อกับลูกค้าเพื่อเสนอทางเลือกในการผลิต (Production Line)

- หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย

- ทำการทดลองสินค้าให้กับลูกค้าที่สนใจในสินค้าของบริษัท

- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ( ใบเบิกของในการทดลองและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง )

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

- ค่า Commission

- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง

- ค่าเสื่อมยานพาหนะ

- ค่าโทรศัพท์

- ประกันสังคม

- ประกันสุขภาพ

- ประกันอุบัติเหตุ

- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

- อุปกรณ์ Safety

- อุปกรณ์ในการทำงาน(Notebook,โทรศัพท์มือถือ)

- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

Job Detail

2. Service Staff

ปฏิบัติงานที่

- ชลบุรี, ระยอง (จำนวน 2 ตำแหน่ง)


ทำงาน

จันทร์ - เสาร์

เวลา 08.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย

- อายุ 19-30 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขา

- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้

- รักงานบริการ และสามารถทำงานนอกสถานที่ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ล้างเปลี่ยนถ่าย COOLANT นอกสถานที่

- ติดตั้งเครื่องจักร นอกสถานที่

- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

- ค่าเบี้ยขยัน 1,500 ต่อเดือน

- ค่าเบี้ยเลี้ยง

- ค่าทำงานล่วงเวลา

- โบนัสปีละ 2 ครั้ง

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- ประกันสังคม

- ประกันชีวิต

- ประกันสุขภาพ

- ประกันอุบัติเหตุ

- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

- อุปกรณ์ Safety

- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

Job Detail

3. Application Engineer (CMM)

จำนวน 1 ตำแหน่ง


ทำงาน

จันทร์ - ศุกร์ เสาร์เว้นเสาร์

เวลา 08.30 - 17.30 น.

Requirements

- Age preferably 22-30 years old

- Bachelor's degree in engineering (Especially Mechanical engineering, industrial engineering, or metrology-specific programs)

- Must have a personal car and driver license

- Capable of providing technical support, training, and guidance to customers.

- Being able to explain complex technical concepts in a clear and understandable manner is crucial.

- Willingness to travel

Preferred

- Experience in the engineering industry specifically in CMM products.

- Having technical Knowledge about CMM products requires a deep understanding of CMM technology, metrology principles, and precision measurement techniques. They should be well-versed in geometric dimensioning and tolerancing (GD&T) standards."

- Capable of diagnosing and troubleshooting issues with CMM systems and measurements.

Welfare and Benefits

- Commission sharing (Semiannual)

- Fuel/transportation fees

- Telephone bill allowance

- Car Depreciation

- Social security

- Life Insurance

- Health insurance

- Accident Insurance

- Employee's uniform

- Safety equipment

- Working equipment (Notebook, mobile phone)

- Outing Trip /Year-end party

Job Detail

4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety Officer)

ปฏิบัติงานที่

สมุทรปราการ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

ทำงาน

จันทร์ - ศุกร์ เสาร์เว้นเสาร์

เวลา 08.00 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย-หญิง

- อายุ 23 – 30 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 0 – 3 ปี

- สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยและทำรายงานส่ง สำนักงานแรงงานได้อย่างถูกต้อง

- มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในหน้าที่ ตั้งใจและใส่ใจในหน้าที่การงาน

- มีความอดทน, ใจเย็น, ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

- มีทักษะในการพูดต่อหน้าชุมชน และสามารถประสานงานกับบุคคลต่างๆ ได้ดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลเรื่องอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน

- ตรวจสอบและวิเคราะห์ปรับปรุง ประเมินความเสี่ยง สภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัย และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบ และระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

- จัดทำเอกสารกำกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับต่างๆ เป็นผู้ดูแลควบคุมระบบเอกสาร ของบริษัทตามระบบงานคุณภาพ ( ISO9001:2015)

- ดูแลงาน Facility ภายในบริษัท

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

- ค่าทำงานล่วงเวลา

- โบนัสปีละ 2 ครั้ง

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- ประกันสังคม

- ประกันชีวิต

- ประกันสุขภาพ

- ประกันอุบัติเหตุ

- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

Job Detail

5. พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Regrind Operation)

ปฏิบัติงานที่

- สมุทรปราการ (จำนวน 1 ตำแหน่ง)

ทำงาน

จันทร์ - เสาร์

เวลา 08.00 - 17.00 น.


คุณสมบัติ

- เพศชาย

- อายุ 21-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปวช.หรือปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ควบคุมการผลิตของเครื่องจักร Tool Grinding Machine

- ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า

สวัสดิการ

- เบี้ยขยันเดือนละ 2,000 บาท

- ค่าทำงานล่วงเวลา

- โบนัสปีละ 2 ครั้ง

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- ประกันสังคม

- ประกันชีวิต

- ประกันสุขภาพ

- ประกันอุบัติเหตุ

- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

- อุปกรณ์เซฟตี้

- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

Job Detail

6. Sales Specialist (3D Scanner)

จำนวน 1 ตำแหน่ง

ทำงาน

จันทร์ - ศุกร์ เสาร์เว้นเสาร์

เวลา 08.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย-หญิง

- อายุ 22-30 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา

- ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี

- ต้องมีรถยนต์ส่วนตัว

- ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

- มีความสามารถในการขาย และชอบงานบริการ

- มีประสบการณ์ใช้เครื่อง 3D Scan จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ขายและติดตามงานขายตามกลุ่มสินค้า 3D Scanner

- แนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า

- หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย

- ทำการทดลองสินค้าให้กับลูกค้าที่สนใจในสินค้าของบริษัท

- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ( ใบเบิกของในการทดลองและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง )

- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สวัสดิการ

- ค่า Commission sharing (Semiannual)

- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง

- ค่าเสื่อมยานพาหนะ

- ค่าโทรศัพท์

- ประกันสังคม

- ประกันชีวิต

- ประกันสุขภาพ

- ประกันอุบัติเหตุ

- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

- อุปกรณ์ Safety

- อุปกรณ์ในการทำงาน(Notebook,โทรศัพท์มือถือ)

- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี