CAREER

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

1. Sales Engineer

ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพ และปริมณฑล 3 ตำแหน่ง

ปฏิบัติงานที่ จ. ปทุมธานี/ จ.พระนครศรีอยุธยา 2 ตำแหน่ง

ปฏิบัติงานที่ จ. ชลบุรี / จ.ระยอง 1 ตำแหน่ง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในเรื่องของการผลิต ตามเขตที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อกับลูกค้าเพื่อเสนอทางเลือกในการผลิต (Production Line)
 • หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ทำการทดลองสินค้าให้กับลูกค้าที่สนใจในสินค้าของบริษัท
 • จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานขาย ( ใบเบิกของในการทดลองและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง )
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการขาย และชอบงานบริการ
 • มีที่พักอาศัยอยู่ในโซนที่รับผิดชอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สวัสดิการ

 • ค่า Commission
 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ)
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • มีค่าน้ำมัน,ค่าทางด่วนและค่าโทรศัพท์
 • มีอุปกรณ์ในการทำงาน คือ Notebook โทรศัพท์มือถือ

สนใจสมัครงานติดต่อ

คุณกรรณิการ์ ศรีลาอาสน์ (ก้อย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Tel.084 700 8540 หรือ 02 333 8888 ต่อ2125

Email: f125@factorymax.co.th | Website: www.factorymax.co.th

2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety Officer)

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลเรื่องอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์ปรับปรุง ประเมินความเสี่ยง สภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัย และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบ และระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
 • จัดทำเอกสารกำกับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับต่างๆ
 • เป็นผู้ดูแลควบคุมระบบเอกสาร ของบริษัทตามระบบงานคุณภาพ ( ISO9001:2015)
 • ดูแลงาน Facility ภายในบริษัท
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

 • เพศ : ชาย หรือ หญิง อายุ 23 – 30 ปี
 • การศึกษา: จบปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ
 • มีประสบการณ์ 0 – 3 ปี
 • สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยและทำรายงานส่ง สำนักงานแรงงานได้อย่างถูกต้อง
 • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในหน้าที่ ตั้งใจและใส่ใจในหน้าที่การงาน
 • มีความอดทน, ใจเย็น, ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 • มีทักษะในการพูดต่อหน้าชุมชน และสามารถประสานงานกับบุคคลต่างๆ ได้ดี


สวัสดิการ

 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันอุบัติเหตุ)
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

 

สนใจสมัครงานติดต่อ

คุณกรรณิการ์ ศรีลาอาสน์ (ก้อย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Tel.084 700 8540 หรือ 02 333 8888 ต่อ2125

Email: f125@factorymax.co.th | Website: www.factorymax.co.th

 

3. Service Staff

รายละเอียดงาน

 • ล้างเปลี่ยนถ่าย COOLANT นอกสถานที่
 • ติดตั้งเครื่องจักร นอกสถานที่
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย
 • อายุ 19-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่าทุกสาขา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้
 • รักงานบริการ และสามารถทำงานนอกสถานที่ได้


สวัสดิการ

 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
 • มี OT
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • ประกันสังคม / ประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ
 • ท่องเที่ยวประจำปี / งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เบี้ยขยันเดือนละ 1,500 บาท

สนใจสมัครงานติดต่อ

คุณกรรณิการ์ ศรีลาอาสน์ (ก้อย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Tel.084 700 8540 หรือ 02 333 8888 ต่อ2125

Email: f125@factorymax.co.th | Website: www.factorymax.co.th

4. Sales Specialist

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ขายและติดตามงานขายตามกลุ่มสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • แนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคแก่ลูกค้า


คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย-หญิง
 • อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีความสามารถในการขาย และชอบงานบริการ
 • มีที่พักอาศัยอยู่ในโซนกรุงเทพ-ปริมณฑล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สนใจสมัครงานติดต่อ

คุณกรรณิการ์ ศรีลาอาสน์ (ก้อย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Tel.084 700 8540 หรือ 02 333 8888 ต่อ2125

Email: f125@factorymax.co.th | Website: www.factorymax.co.th