LUBRICAN

LUBRICAN ภายใต้ความร่วมมือของ วิศวกร Factory Max กับ Supplier ชั้นนำจากหลากหลายประเทศ เราได้ร่วมมือกันออกแบบน้ำมันอุตสาหกรรมสำหรับงานขึ้นรูปโลหะ รวมถึงเคมีสำหรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะต่างๆ อาทิ เช่น การออกแบบน้ำมันหล่อเย็นที่เหมาะกับสภาพแวดล้อม และลักษณะการใช้งานในเมืองไทยโดยเฉพาะ ภายใต้เป้าหมายการใช้น้ำยาหล่อเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากน้ำยาหล่อเย็น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนแนวความคิดที่มุ่งให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ มีความมุ่งเน้นไปที่น้ำมันตัดกลึงโลหะ และเคมีที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะต่างๆ ได้แก่

 • น้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ (Coolant)
 • น้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำมันล้วน (Neat Oil)
 • น้ำมันหล่อเย็นชนิดพ่นละออง (Oil Mist)
 • น้ำมันอีดีเอ็ม (EDM Oil)
 • น้ำยาล้างชิ้นงานอุตสาหกรรม สูตรน้ำ (Water Base Cleaner)
 • น้ำยาพ่นหน้าแม่พิมพ์ไดแคสติ้ง ( Die Release Agent)


น้ำมันหล่อเย็น G-Lube Pro
G-Lube Pro น้ำมันหล่อเย็นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของทูล ด้วยสารสังเคราะห์พิเศษ ที่ให้การหล่อลื่นและลดการสึกของทูลชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเม็ดมีดอินเสิร์ท (Insert) ที่สามารถทำงานร่วม กับสารลดการเกาะของเศษที่ผิวคมตัด (BUE) ได้อย่างลงตัว ช่วยให้การไล่ระบายเศษตัดขณะทำงานเป็นไป อย่างดีเยี่ยม ส่งผลทำให้อายุการใช้งานของเม็ดมีดยาวนานยิ่งขึ้น

ผลการทดสอบ
พบว่า G-Lube Pro ช่วยทำให้อายุการใช้งานของเม็ดมีดอินเสิร์ทมากขึ้นกว่า 2 เท่า และยังคงรักษา ความเรียบของลายผิวหน้าชิ้นงานได้ตามสเปค เมื่อเทียบกับผิวที่ได้จากการใช้คูลแลนท์ทั่วไป

ความสะอาดของเครื่องจักร
ด้วยสารลดการเกาะของเศษสิ่งสกปรก และขนาดของโมเลกุลที่เล็ก ทำให้การเกาะของเศษตัดลดลง แก้ปัญหาจากการเกาะของเศษและคราบเหนียวตามเครื่องได้เป็นอย่างดี


น้ำมันหล่อเย็นสำหรับเหล็กหล่อ Lubrican รุ่น Duralube S
Duralube S น้ำมันหล่อเย็นที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับวัสดุเหล็กหล่อโดยเฉพาะ ด้วยโมเลกุลขนาดเล็ก ซึ่งเป็นสารหล่อลื่นสังเคราะห์ และสารพิเศษที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อลดการเกาะของเศษและคราบเหนียว ช่วยลดอัตราการสูญเสียติดไปกับเศษกลึงของน้ำมันหล่อเย็น แต่ยังคงประสิทธิภาพการตัดกลึงลดคราบเหนียวบนเครื่องจักร ช่วยให้ความสกปรกในเครื่องจักรลดลง และยังป้องกันสนิม ซึ่งเกิดขึ้นง่ายบนชิ้นงานวัสดุเหล็กหล่อได้เป็นอย่างดี

ผลการทดสอบ

 • อัตราการสูญเสียลดลงกว่า 40% : ปริมาณน้ำมันที่ใช้เติม Top-up ต่อเดือนลดลง 40% โดยใช้ความเข้มข้นของน้ำมันหล่อเย็นเพียง 2.5% ในขณะที่ของเดิมซึ่งใช้น้ำนมใช้ความเข้มข้นอยู่ที่ระดับเกินกว่า 5%
 • อายุการใช้งานเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า : Duralube S ได้ถูกพัฒนาให้ต่อต้านแบคทีเรียได้ดีมากขึ้นคงสภาพแม้ถูกใช้งานหนัก ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อเย็น โดยเฉพาะกับเหล็กหล่อที่เน่าเสียง่ายกว่าวัสดุอื่นๆ
 • การระบายเศษกลึงดีขึ้น : ทำให้การระบายความร้อนดีขึ้น เสียงสะท้านและควันที่เกิดขึ้นจากการกินงานหนักลดลง ช่วยยืดอายุการใช้งานของมีดตัดได้ยาวนานขึ้น
 • เครื่องจักรสะอาดขึ้น : ด้วยสารลดการเกาะของเศษสิ่งสกปรก และขนาดของโมเลกุลที่เล็กทำให้การเกาะติดของเศษตัดลดลง แก้ปัญหาการเกาะติดของเศษและคราบเหนียวตามเครื่องได้เป็นอย่างดี

น้ำมันต๊าปเกลียว น้ำมันตัดกลึง NO TP Series
สำหรับงานต๊าปเกลียว NO TP Series จาก Lubrican
NO TP Series เป็นน้ำมันตัดกลึงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับงานต๊าปเกลียว นอกจากรุ่นมาตรฐานที่เหมาะ กับงานทั่วไปแล้ว ยังมีน้ำมันต๊าปเกรดพิเศษสำหรับงานเฉพาะ เช่น งานต๊าปหลายหัว (Multi-Tap), งานต๊าปในเครื่องกลึงอัตโนมัติ (Automatic CNC Lathe) และเครื่องต๊าปพิเศษ (Special machine) โดยน้ำมันเหล่านี้จะมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะทางเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้น ได้คุณภาพงานขึ้นรูปเกลียวที่ดี และ อายุการใช้งานของดอกต๊าปที่ยาวนาน

ตัวอย่างการเพิ่มอายุการใช้งานของดอกต๊าป
ผลิตชิ้นส่วนกรองน้ำมันเครื่อง วัสดุชิ้นงานเป็นเหล็ก ขึ้นรูปเกลียวด้วยดอกต๊าปรีดเกลียว(Foaming Tap) โดยใช้เครื่องต๊าปพิเศษแบบต๊าปหลายหัวพร้อมกัน

ผลการทดสอบ
NO TP Series สามารถเพิ่มอายุการใช้งานของดอกต๊าปได้มากกว่า 35%

น้ำยาล้างชิ้นงานอุตสาหกรรม สูตรน้ำ (Water Base Cleaner)
G-Clean / Ultra-Clean
Lubrican ได้พัฒนาน้ำยาล้างชิ้นงานขึ้นทดแทนน้ำยากลุ่ม Solvent แต่ยังคงความสามารถ ในการล้างคราบน้ำมันหรือสิ่งปนเปื้อนได้

ผลการทดลองใช้ G-Clean

 • แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเคมีที่รุนแรง ลดปัญหาด้านสุขภาพ ผู้ใช้ไม่เกิดอาการเวียนหัว
 • ไม่ต้องคอยกังวล หรือ ป้องกันการติดไฟของน้ำยาล้าง
 • สะดวกต่อผู้ใช้งาน ในด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันขณะใช้งาน

ผลการทดลองใช้ Ultra-Clean

 • สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ โดยไม่เสี่ยงติดไฟ ทำให้ชิ้นงานที่ผ่านการล้างสะอาดขึ้น
 • กลิ่นเคมีเบา ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
 • ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน
 • สามารถปรับอัตราส่วนความเข้มข้นตามการปนเปื้อนของคราบได้
 • ประสิทธิภาพการล้างสามารถทดแทนกลุ่ม Solvent ได้

น้ำยาพ่นหน้าแม่พิมพ์ ไดแคสติ้ง (Die Release Agent)
LUBRICAN รุ่น 9046-25
ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนออกจากแม่พิมพ์ได้ดียิ่งขึ้น โดยใช้ เทคโนโลยีของพอลิเมอร์สังเคราะห์ (Synthetic polymers) ทำงานควบคู่กับสารเพิ่มประสิทธิภาพ การถ่ายเทความร้อน ทำให้หน้าของแม่พิมพ์มีอุณหภูมิที่สม่ำเสมอขึ้น ลดการสะสมของคาร์บอน บนหน้าแม่พิมพ์ (Black carbon) และช่วยหล่อลื่นในการถอดแบบ

จากการทดสอบเปรียบเทียบ
กับ น้ำยา Silicone type (High wax) แบบเดิม ผลปรากฏว่า LUBRICAN รุ่น 9046-25 ให้ผลที่ดีกว่าดังนี้

 • สามารถควบคุมอุณหภูมิหน้าแม่พิมพ์ได้ดีกว่า
 • ความสามารถในการถอดแบบดีขึ้น ลดการเบียดของชิ้นงาน ผิวงานสวยขึ้น ลดงาน NG
 • ลดคราบเหนียวบนเครื่องจักร ลดปัญหาท่อสเปรย์ตัน และการสเปรย์น้ำยาปริมาณไม่สม่ำเสมอ
 • ต้นทุนน้ำยาลดลง 15-20%
 • ลดการสะสมของคาร์บอนบนหน้าแม่พิมพ์ หรือ Black carbon

บทความ Lubrican