LUBRICAN

LUBRICAN ภายใต้ความร่วมมือของ วิศวกร Factory Max กับ Supplier ชั้นนำจากหลากหลายประเทศ เราได้ร่วมมือกันออกแบบน้ำมันอุตสาหกรรมสำหรับงานขึ้นรูปโลหะ รวมถึงเคมีสำหรับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะต่างๆ อาทิ เช่น การออกแบบน้ำมันหล่อเย็นที่เหมาะกับสภาพแวดล้อม และลักษณะการใช้งานในเมืองไทยโดยเฉพาะ ภายใต้เป้าหมายการใช้น้ำยาหล่อเย็นอย่างมีประสิทธิภาพ ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากน้ำยาหล่อเย็น ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนแนวความคิดที่มุ่งให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ มีความมุ่งเน้นไปที่น้ำมันตัดกลึงโลหะ และเคมีที่ใช้ในกระบวนการขึ้นรูปโลหะต่างๆ ได้แก่

 • น้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ (Soluble oil)
 • น้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ กึ่งสังเคราะห์ (Semi Synthetic)
 • น้ำมันหล่อเย็นชนิดผสมน้ำ สังเคราะห์ (Synthetic)
 • น้ำมันหล่อเย็นชนิดน้ำมันล้วน (Neat oil)
 • น้ำมันหล่อเย็นชนิดพ่นละออง (Oil mist)
 • น้ำมันอีดีเอ็ม (EDM Oil)
 • น้ำยาทำความสะอาดอุตสาหกรรม ชนิดผสมน้ำ (General Cleaner)
 • น้ำยาทำความสะอาดสำหรับเครื่องอัตราโซนิค ชนิดผสมน้ำ (Ultrasonic Cleaner)
 • น้ำยาพ่นหน้าแม่พิมพ์ไดแคสติ้ง ชนิดซิลิโคน ( Die release agent-Silicone type)
 • น้ำยาพ่นหน้าแม่พิมพ์ไดแคสติ้ง ชนิดไม่มีซิลิโคน ( Die release agent-Non silicone type)

ในกระบวนการตัดเฉือนโลหะ ความร้อน และ การหล่อลื่นที่ไม่ดีพอ คือปัจจัยหลักที่ทำให้อายุการใช้งานของทูลลดลง และทำให้สิ้นเปลืองทูลอย่างมาก การใช้น้ำมันหล่อเย็นอย่างถูกต้องเหมาะสมในกระบวนการตัดเฉือนโลหะ ไม่ว่าจะเพื่อการระบายความร้อน การหล่อลื่น หรือ การระบายเศษ จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ และช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก

G-Lube Plus น้ำมันหล่อเย็นแบบกึ่งสังเคราะห์ หรือ Semi synthetic ที่ได้รับการพัฒนาให้มีขนาด Droplet size เล็กลงหลายสิบเท่า ทำให้มีความเสถียร มีความคงทนของฟิล์มหล่อลื่นที่ดีกว่า รวมถึงปริมาณ Oil content ที่สูงกว่า และให้การระบายความร้อน Heat transfer ทำได้ดีขึ้นถึง 20% นอกเหนือจากนั้นยังมีการเพิ่มสารลดการสึกหรอของทูล เพื่อช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของทูลสำหรับงานตัดกลึงเหล็กโดยเฉพาะอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น S45C, Forging steel, Cast iron… เมื่อเทียบกับ Soluble oil และ Semi synthetic รุ่นเดิม

LUBRICAN G Lube Plus ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของเม็ดมีดงานกลึงได้ 15-25% สำหรับงานทั่วไป และ 5-10% สำหรับงานหนัก ยกตัวอย่างเช่น

งานตัดกลึงชิ้นส่วน Gear driven วัสดุเป็น Forging steel และเครื่องมืดตัดเฉือนเป็นเม็ดมีดคาร์ไบด์สำหรับงานกลึง

จากการทดสอบ G-Lube Plus เทียบกับ Soluble oil แบบเดิม

 • อายุการใช้งานทูล เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 20% (มีบางทูลเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า) ต้นทุนลดลงกว่า 1 ล้านบาทต่อปี
 • กลิ่นเคมีเบากว่าเดิม
 • แก้ปัญหาเรื่องพนักงานแพ้สารเคมี
 • แก้ปัญหาเรื่องคราบเหนียวที่ชิ้นงาน ที่ทำให้เกิดสนิม
 • ลดคราบเหนียวในเครื่องจักร

G-Lube Plus ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของทูลให้ยาวนานขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องทูล ป้องกันการเกิดสนิมให้ชิ้นงาน ช่วยทำให้เครื่องจักรสะอาดขึ้น และลดปัญหาการแพ้สารเคมีของผู้ปฎิบัติ

น้ำมันหล่อเย็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อกระบวนการตัดเฉือนโลหะ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ปฎิบัติงาน รวมถึงต้นทุนในการผลิตชิ้นงาน อาทิเช่น หากใช้น้ำยาหล่อเย็นที่มีกลิ่นเคมีรุ่นแรง อาจะทำให้เกิดอาการแพ้, หากใช้งานน้ำยาหล่อเย็นที่ทนต่อแบคทีเรียได้ต่ำ อาจทำให้เน่าง่ายส่งกลิ่นเหม็นรบกวน หรือ ใช้งานน้ำยาหล่อเย็นที่มีอัตราการติดไปกับเศษกลึงสูง ก็จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำยาหล่อเย็น โดยเฉพาะกับวัสดุที่เป็นเหล็กหล่อ ซึ่งน้ำยาหล่อเย็นจะเน่าได้ง่าย และความเข้มข้นของน้ำยาหล่อเย็นลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ รวมถึงอายุการใช้งานของทูลค่อนข้างแกว่ง ไม่สม่ำเสมอ โดยเฉพาะทูลกลึงหยาบ หรือ ทูลที่ต้องกลึงกระแทก (Interrupt cut)

G-Lube น้ำมันหล่อเย็นแบบกึ่งสังเคราะห์ หรือ Semi synthetic เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับการพัฒนาให้มีความเสถียรของโมเลกุล (Droplet size) เพิ่มความสามารถในการควบคุมค่า pH ได้ดีขึ้น ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ลดปัญหาเรื่องการเน่า รวมถึงอัตราการติดไปกับเศษกลึงของน้ำมันหล่อเย็นลดลงเมื่อเทียบกับรุ่นเดิม

นอกเหนือจากนั้น G-Lube ยังให้ฟิล์มหล่อลื่น และการระบายความร้อน Heat transfer ทำได้ดีขึ้น รวมถึงการเพิ่มสารลดการสึกหรอของทูล เพื่อช่วยลดการกระเทาะและสึกหรอของทูล สำหรับวัสดุชิ้นงานเหล็กหล่อ (Cast iron)โดยเฉพาะ แต่อย่างไรก็ตาม G-Lube ก็ยังสามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้งวัสดุที่เป็น Carbon steel, forging steel และยังสามารถไปครอบคลุมถึงงานเจีย (Grinding) ได้อีกด้วย

จุดเด่น

 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อเย็นได้ดี
 • ลดอัตราการติดไปกับเศษกลึงของน้ำมันหล่อเย็น
 • ลดการกระเทาะ และการสึกหรอของทูล
 • กลิ่นเคมีเบา และแก้ปัญหาเรื่องพนักงานแพ้สารเคมี
 • แก้ปัญหาเรื่องสนิมบนชิ้นงาน โดยเฉพาะวัสดุที่เป็นเหล็กหล่อ Cast iron

บทความ Lubrican