EROWA

EROWA เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้รับออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาในการผลิตแม่พิมพ์ สำหรับกระบวนการผลิต Electrode เพื่อใช้งาน Sparking ในเครื่อง EDM โดยเฉพาะ ซึ่งปกติในการทำงานแบบปัจจุบันจะพบปัญหาจากการ Set up ชิ้นงาน เช่น ทำ Alignment และการหาค่า Work origin (จุดเริ่มการทำงานของ Electrode) เป็นต้น ทำให้สูญเสียเวลาของเครื่องจักรเนื่องจากการ Set up ดังกล่าว

Erowa จึงได้พยายามคิดค้นวิธีการ แก้ไขปัญหาที่สูญเสียเวลาไปจากระบบการจับยึดชิ้น งานและรักษาค่าต่างๆ ที่จำเป็นได้อย่างสมบูรณ์แบบ และเป็นรายแรกของโลกที่เป็นผู้คิดค้นระบบนี้ โดยลักษณะการทำงานจะถูกแยกเป็นดังนี้

 • การทำระบบที่เป็นมาตราฐาน Erowa chuck เป็นการทำให้เครื่องจักรแต่ละเครื่องสามารถกำหนดตำแหน่งอ้างอิง (Positioning) ให้เป็นตำแหน่งเดียวกันได้
 • การจับยึด (Clamping) ใช้อุปกรณ์  Chucking spigot   เพื่อการจับยึดระหว่างชิ้นงานกับ Erowa chuck
 • การรักษาตำแหน่ง (Positioning) โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Centering Plate ทำหน้าที่รักษาตำแหน่ง X, Y และ Z ของชิ้นงานเมื่อเคลื่อนย้ายชิ้นงานไปที่เครื่องจักรอื่นๆ ที่ติดตั้ง Erowa chuck หลังจากติดตั้งชุดอุปกรณ์หลักทั้ง 3 ชนิดนี้เรียบร้อยแล้ว สประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตก็คือ
  • No Alignment
  • One time Work Origin
  • No Scrap (ลดการสูญเสียชิ้นงานจากการ Setting up) – สามารถตรวจสอบ Dimension ของชิ้นงานได้ตลอดเวลา เนื่องจากสามารถรักษาตำแหน่งหลังจากการนำชิ้นงานถอด ออกและใส่กลับ ณ ตำแหน่งเดิมต่ำกว่า 2µm (Repeatability)

Erowa ถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะงานได้แก่

1. Erowa ITS (Integration Tooling System)

เป็น ระบบที่ถูกออกแบบมาสำหรับการผลิตชิ้นส่วน อิเลคโทรด (Electrode) และชิ้นส่วนต่างของแม่พิมพ์ (Mold insert) โดยเฉพาะ ซึ่งระบบนี้สามารถครอบคลุมการทำงานได้ครบทุกรูปแบบ  ตั้งแต่กระบวนการขึ้นรูปด้วยการตัดเฉือนบนครื่องจักร Machining center, Sparking บนเครื่องจักร EDM และงานตัดด้วยลวดบนเครื่องจักร Wire-EDM นอกเหนือจากระบบพื้นฐานเหล่านี้แล้ว Erowa ITS ยังสามารถพัฒนารองรับการทำงานที่แม่นยำ และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นด้วยระบบทั้ง 4 ระบบดังนี้

 • Organization : คือระบบการ Set up ชิ้นงานหรืออิเลคโทรดด้วยเครื่อง 2D หรือ 3D Presetter ทำให้ลดเวลาในการหยุดเครื่องจักร EDM เพื่อหาค่า Center offset ได้มากกว่า 80%
 • Automation : คือ การทำงานโดยการใช้ระบบหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ และสามารถรับคำสั่งในการจัดเก็บและสั่งการลำดับขั้นตอนการทำงานในชิ้นงานแต่ ละชิ้นอย่างแม่นยำ
 • Integration (Job Management System) : การสั่งการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตคือ การออกแบบชิ้นงานหรืออิเลคโทรด (Electrode) ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการคือ ระบบคลังสินค้าและจัดส่งด้วยระบบซอฟท์แวร์อันชาญฉลาดของ Erowa ทำให้ไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกก็สามารถดำเนินการหรือ ติดตามขั้นตอนการผลิตทุกขั้นตอนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • Standardization : คือระบบการทำงานขั้นพื้นฐานของ Erowa

Erowa MTS (Modula Tooling System)

เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาสำหรับการทำงานในลักษณะกึ่ง Mass Production, งานที่มีขนาดหลากหลาย หรืองานที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของชุด Jig & Fixture บ่อยครั้งซึ่งการเปลี่ยนแต่ละครั้งต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อทำการ Set up หรือ Alignment เป็นเวลานาน ดังนั้น Erowa MTS จึงเป็นทางออกสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานลักษณะดังกล่าว

บทความผลิตภัณฑ์ Erowa