WE CAN MAXIMIZE YOUR PROFIT

ภาพบรรยากาศในงาน METALEX 2023 ครั้งที่ 37 วันที่ 22-25 พ.ย. 66 ณ ไบเทค บางนา
November 22, 2023
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “Increase casting efficiency with 3D scanning technology” ณ Taratorn Pro Center เมื่อวันที่ 9.5.2024
May 10, 2024

สัมมนาฟรี

บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด ร่วมกับ ZEISS HandsOnMetrology ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ

“Increase casting efficiency with 3D scanning technology”

ชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยกระบวนการหล่อมีความสำคัญ และใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม การนำ เครื่องสแกน 3 มิติมาใช้ ไม่เพียงแค่จะช่วยพัฒนาและยกระดับคุณภาพของชิ้นงานหล่อโลหะให้ดีขึ้น ยังส่งผลต่อผลิตภาพและยกระดับคุณภาพการผลิตของโรงงานให้สูงขึ้นได้อีกด้วย

นอกจากการนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบในกระบวนการหล่อแล้ว เครื่องสแกน 3 มิติยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตขั้นตอนอื่นได้อีกด้วย ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตแม่พิมพ์ การวิเคราะห์ การใช้งานหรือซ่อมชิ้นส่วนต่างๆ การตรวจสอบปริมาณเนื้องานก่อนนำไปขึ้นรูปด้วยการกัด และการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน

งานสัมมนานี้ เหมาะกับใคร

ผู้ผลิตชิ้นส่วนด้วยกระบวนการหล่อ (Casting)

หัวข้อสัมมนา

  • การลดความผิดพลาดในการผลิตด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ
  • เทคโนโลยีสแกน 3 มิติด้วย Laser หรือ Fringe Projection แบบไหนที่เหมาะกับคุณ?
  • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยุคใหม่
  • การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานด้วยเทคโนโลยี 3 มิติ
  • ตรวจสอบและวิเคราะห์แม่พิมพ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • รู้จักกับเทคโนโลยีสแกน 3 มิติรุ่นใหม่ เพื่อนำไปใช้พัฒนาการควบคุมคุณภาพ
  • ลดของเสีย ด้วยการสแกน 3 มิติ ที่ตรวจพบแม้รายละเอียดเพียงเล็กน้อย
  • ตรวจวัดชิ้นงานได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลา และเครื่องมือในการตรวจสอบชิ้นงาน
  • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ง่าย ด้วยรายงานที่เห็นชัดทุกปัญหา
  • ได้ทดลองใช้งานเครื่องสแกน 3 มิติด้วยตัวเองเพื่อความเข้าใจมากขึ้น

กำหนดการงานสัมมนา

9 MAY 2024

THURSDAY

10.00-15.00

TARATORN PRO CENTER

Samut Prakan

รับสํารองที่นั่งบริษัทละ 2 ที่นั่ง     ปิดรับการลงทะเบียนก่อนวันสัมมนา 7 วัน 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด โทร : 02-333-8888 ต่อ 5

cookie
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
READ MORE