About Us

บริษัทแฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ เป็นต้น โดยมีแนวความคิดที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า โดยการจัดหา ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ทั้งยังหาโอกาสนำเสนอ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย การจัดอบรมทางด้านเทคนิคเฉพาะด้าน และการหาทางออกสู่ผลผลิตที่สูงขึ้น และบริษัทยังคาดหวังที่จะเป็น หุ้นส่วน ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือแก่ลูกค้าเสมอ

ทุกวันนี้ แต่ละบริษัทล้วนแล้วแต่จะต้องเผชิญกับภาวะ การลดต้นทุน ซึ่งการจะลดต้นทุนโดยรวมให้ได้นั้น ก็ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ มากมาย การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมา อาจไม่ช่วยให้การลดต้นทุนโดยรวมสำเร็จผลได้ บริษัทอาจจะต้องปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรืออาจจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่เข้ามาเพิ่ม เลือกใช้เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มผลผลิต รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ตลอดจนการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมให้แก่พนักงานก็เป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนอย่างมากที่จะทำให้เป้าหมายในการลดต้นทุนเป็นจริงขึ้นมาได้

WebUKAS AND ISO 9001-RGB

How it Works

    ในฐานะที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ทางบริษัทแฟ็คทอรี่ แม๊กซ์เองพร้อมที่จะให้การสนับสนุนลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้ความร่วมมือกับเราเพื่อให้บรรลุผลไปด้วยกัน และทีมวิศวกรฝ่ายขายที่ได้การอบรมอย่างดีจะเป็นผู้สนับสนุนงานของท่านโดยตรง โดยร่วมมือกับทีมงานภายใน เสมือนว่าเราเป็นหุ้นส่วนในบริษัทของท่านจริงๆ ด้วยความรู้ ความชำนาญทั้งหมดที่เรามี

Why choose us?

  • เรานึกถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
  • เรามีหุ้นส่วนที่พร้อมจะให้ความร่วมมือ
  • เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดจากทั่วโลก
  • เรามีการบริการที่ดีเยี่ยมและการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค

MISSION

1.การอบรม

บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด มีจุดยืนว่าเราต้องการให้ลูกค้ามีความเข้าใจในเทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพที่เกิดจากการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ ของเราเพราะเราคิดว่าหากลูกค้ามีความรู้มากขึ้นก็สามารถที่จะทำกำไรได้มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเราตั้งแต่แรก เราจึงมีการจัดฝึกอบรมให้กับลูกค้าเป็นประจำ ทั้งการสัมมนาประจำปีในหัวข้อ Maximize Your Profit by Using New Technology of Cutting Tool and Industrial Equipment หรือการจัดฝึกอบรมให้กับลูกค้าในบริษัทของท่านเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. การทดสอบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

บริษัทแฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด ได้มีระบบที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับลูกค้าโดยการพัฒนาการใช้งานของท่าน โดยการให้บริการการทดสอบสินค้า โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือหากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าไปทดสอบนั้นไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ตั้งไว้ หรือไม่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้มากกว่าปัจจุบัน แล้วท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

3. ที่ปรึกษา

เพราะเราตระหนักว่าปัญหาและความต้องการของลูกค้านั้นมีความสำคัญกับเราอย่างยิ่ง หากท่านต้องการพัฒนาในกระบวนการผลิตของท่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านสามารถขอคำปรึกษาได้ทันที เรามีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์ที่สามารถให้คำปรึกษาและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์แก่ท่านโดยท่านจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

SERVICES

บริการซ่อมสินค้า

สินค้าที่ท่านซื้อจากทาง บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ นั้นท่านสามารถที่จะส่งมาซ่อมได้ โดยเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการซ่อมและผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ ท่านจึงสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจและมั่นใจได้ว่าจะมีอะไหล่และการบริการหลังการขายที่ดีตลอดเวลา

*โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก

การบริการการลับคม

เอ็นมิลส่วนใหญ่ในปัจจุบันหากมีการใช้งานแล้วมักจะต้องทิ้ง เพราะไม่สามารถที่ลับได้ หรือหากลับได้ก็จะไม่เหมือนและคุณภาพก็ลดลงเป็นอย่างมากในบางครั้งก็กระทบกับคุณภาพกับงานที่ลูกค้าทำการผลิต

บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด ได้ทำการศึกษาและร่วมมือกับผู้ผลิตเอ็นมิลอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น (NS tools) ได้ทำการติดเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถลับคมเอ็นมิลที่ใช้แล้วให้กลับมาทำงานได้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุด และเรายังมีบริการเคลือบผิวเอ็นมิล ด้วย เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น ซึ่งท่านสามารถขอรายละเอียดได้จากทางวิศวกรขายของเราได้ตลอดเวลา

LOGISTIC & WAREHOUSE

Logistic

ทางบริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด มีการจัดการระบบขนส่ง, การจัดการคลังสินค้า, การกระจายสินค้า, การจัดการสินค้าคงคลัง, การบรรจุภัณฑ์, รวมไปถึงการรับส่ง-ข้อมูล สารสนเทศต่างๆที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินงาน ทำให้ลูกค้าทุกท่านได้รับสินค้าที่รวดเร็วและตรงตามความต้องการ

Warehouse

ทางบริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด ได้จัดเตรียมพื้นที่ เพื่อจัดเก็บสินค้าอย่างเป็นหมวดหมู่และเป็นระเบียบ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและเคลื่อนย้ายสินค้า โดยคลังสินค้าทำหน้าที่ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า