กล้องจุลทรรศน์ (Light Microscopes)

กล้องจุลทรรศน์ (Light Microscopes)

Zeiss เป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีกล้อมจุลทรรศน์มายาวนาน เรามีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่วาจะเป็น งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการศึกษา งานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ งานทางการแพทย์ และงานอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องการกล้องจุลทรรศน์คุณภาพสูง กลุ่มสินค้าในหมวดกล้องจุลทรรศน์ มี 2 กลุ่ม

กล้องจุลทรรศน์ (Light Microscopes)

กล้องจุลทรรศน์จาก Zeiss มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน

Scanning Electron & Ion Microscopes

กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน Scanning Electron Microscopes (SEM) ใช้การตรวจจับพื้นผิวด้วยลำแสงอิเล็คตรอน ซึ่งสามารถให้รายละเอียดของพื้นผิว หรือ โครงสร้างของวัสดุได้ที่ความละเอียดสูง