ครื่องมือวัดด้วยแสง (Optical metrology)

เครื่องมือวัดด้วยแสง (Optical metrology)

การวัดขนาดชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อน สามารถได้ได้ง่ายๆ และรวดเร็วด้วยเครื่องมือวัดด้วยแสง ด้วยระบบอัตโนมัติระดับสูง รวมกับเทคโนโลยีเซนเซอร์ สามารถลดความผิดพลาดจากการทำงานวัดด้วยคน และเพิ่มความแม่นยำในการวัดได้เป็นอย่างดี Zeiss มีเครื่องมือวัดด้วยแสงหลากหลาบรูปแบบ เช่น ZEISS O-SELECT, ZEISS O-INSPECT และ ZEISS T-SCAN