เครื่องมือวัดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)

เครื่องมือวัดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)

Zeiss ได้ออกแบบเครื่องมือวัดด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ X-Ray เพื่อตอบสนองการวัดภายในชิ้นส่วนโดยไม่ต้องตัดทำลาย รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่จำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกภายในชิ้นส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นหรือวัดขนาดแบบปรกติได้