เครื่องมือวัด 3 มิติ (CMM : coordinate measuring machines)

เครื่องมือวัด 3 มิติ (CMM : coordinate measuring machines)

จากประสบการณ์มากกว่า 100 ปี Zeiss ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัด 3 มิติ เพื่อตอบสนองการควบคุมคุณภาพภายในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงห้องแลปที่ต้องการความเที่ยวตรงและความสามารถในการทำมาตรวิทยาขั้นสูง ซึ่งครอบคุมอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมยานยนต์ อากาศยาน เครื่องจักรกล พลาสติก เทคโนโลยีทางการแพทย์
เครื่องมือวัด 3 มิติ สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก

1. เครื่องมือวัด 3 มิติ แบบ Bridge : เพื่อการวัดที่เร็วกว่า และเที่ยงตรง
การวัดขนาดที่แม่นยำสูง เป็นปัจจัยที่สำคัญในการรับประกันคุณภาพ เครื่องมือวัด 3 มิติ แบบ Bridge จาก Zeiss มาพร้อมกับระบบโพรบที่ตอบสนองการวัดความเร็วสูง และยังตอบสนองรูปแบบการวัดชิ้นงานที่หลากหลาย เหมาะกับการใช้งานทั่วไปที่ต้องความความแม่นยำสูง ขนาดชิ้นงานไม่ใหญ่มาก

2. เครื่องมือวัด 3 มิติสำหรับพื้นที่ปฏิบัติงาน : ที่สุดของการควบคุมคุณภาพในพื้นที่ปฏิบัติงาน
การรับประกันคุณภาพสามารถทำได้ในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Shop floor) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ตรวจพบความผิดปรกติจากการผลิตได้อย่างรวดเร็ว Zeiss จึงพัฒนา MaxLine อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน สามารภทำงานได้ที่อุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซียส

3. เครื่องมือวัด 3 มิติขนาดใหญ่ : วัดได้แม้กระทั่งชิ้นส่วนขนาดใหญ่ด้วยความแม่นยำสูง
ในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรม อากาศยาน ยานยนต์ เครื่องจักรกล และอื่นๆ มีความจำเป็นต้องวัดชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่ และยังคงต้องการความแม่นยำสูง Zeiss จึงได้พัฒนาเครื่องวัด 3 มิติขนาดใหญ่ หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่ และยังต้องการความแม่นยำสูง

4. เครื่องมือวัด 3 มิติแบบแขนแนวนอน (Horizontal Arm CMMs) : ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานระบบ
Zeiss รองรับระบบการวัดชิ้นส่วนที่ต้องการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งสามารถปรับแต่งขนาด รูปแบบ รวมถึงโซลูชั่นในการควบคุมคุณภาพได้ เหมาะกับชิ้นงานขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก