ZOLLER

Zoller ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการตรวจวัด Tool

การผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงต้องการใช้ Tool ที่มีความแม่นยำ ผู้ผลิต Tool และ บริษัทลับคมตัดจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของ Tool ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และผู้ผลิต Tool ทั่วโลกต่างก็ไว้ใจใช้ผลิตภัณฑ์ของ ZOLLER ในการทำหน้าที่ตรวจสอบ เนื่องด้วยเครื่องตรวจวัดและตรวจสอบ Tool ของ ZOLLER มีความแม่นยำมีความคล่องตัวในการใช้งาน และมีระบบอัตโนมัติที่สามารถช่วยในการวัด Tool ที่มีรูปบบซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว

  • ระบบเครื่องของ ZOLLER – แม่นยำ เหมาะสม และน่าเชื่อถือ ผลิตในประเทศเยอรมันนี
  • ซอฟต์แวร์ ZOLLER ::pilot:: มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว และ ออกแบบเพื่อความง่ายในการใช้งาน
  • ZOLLER มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นธุระกิจครอบครัวรุ่นที่สาม ที่เป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมเครื่องมือตรวจวัด ZOLLER Tool Presetter

 

ด้วยระบบการบริหาร Tool Zoller TMS คุณสามารถควบคุมต้นทุนของ Cutting Tool เพิ่มระยะเวลาการใช้งานของ tool และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตของคุณ ด้วยศักยภาพระดับสูงในการลดต้นทุน ผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยในการจัดการระบบ Cutting Tool, เครื่องจักร และกระบวนการผลิตของคุณ ชุดซอฟต์แวร์ ระบบการบริหาร Tool Zoller TMS ที่ใช้งานร่วมกับเครื่องตรวจวัด Tool ของ Zooler สามารถรับประกันการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องในกระบวนการผลิตของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้าย ระบบการบริหาร Tool Zoller TMS รับประกันการเพิ่มผลการผลิต การควบคุมต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ZOLLER ::smile::

เครื่อง zoller รุ่น ::smile:: ออกแบบมาเพื่อลดปัญหาในการผลิตของท่านโดยการวัดความยาว และความโตของทูลที่ด้านนอกเครื่องจักร และสามารถส่งค่าไปที่เครื่องจักรโดยตรง ทำให้เราสามารถลดเวลาที่เครื่องจักรหยุดทำงานลงได้ และยังช่วยลดความผิดพลาดจากการวัดขนาดทูลที่ผิดพลาดได้ด้วย นอกจากการ Preset ทูลแล้ว ZOLLER ยังช่วยให้การทำงานง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติพิเศษอีกมากมาย

DETAIL

::Dynamic cross hairs:: สามารถตรวจจับคมตัดของทูลโดยอัตโนมัติ หาตำแหน่งของคมตัดได้อย่างง่ายดายทำให้ไม่มีความผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงานอีกต่อไป

::Automatic measurement of cutting edge geometries:: ระบบการตรวจจับและเลือกรูปร่างคมตัดโดยอัตโนมัติทำให้เราสามารถตรวจวัดคมตัดได้ทุกประเภท

::Compass navigation system:: ระบบชี้หาตำแหน่งคมตัดของทูลโดยโปรแกรมจะมีลูกศรชี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องวัดตามข้อมูลที่บันทึกไว้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไม่พลาดในการวัดทูลที่มีคมตัดหลายตำแหน่ง

::Tolerance check:: โปรแกรมจะตรวจสอบและเปรียบเทียบค่าที่ได้จากการวัดกับค่ามาตรฐานที่บันทึกไว้แล้วแสดงผลให้ทราบหลังจากการวัดทูล

::Automatic zero point monitoring:: ระบบป้องกันความผิดพลาดจากการใช้งาน Adaptor หลายขนาด ซึ่งมีผลทำให้ขนาดทูลที่วัดได้ผิดพลาดไป โปรแกรมจะแจ้งเตือนทุกครั้งก่อนวัดทูล

::C.R.I.S:: function สามารถวัดความสมมาตรของแต่ละคมตัดโดยการหมุนหา และแสดงผลในรูปแบบของเส้นขอบของคมตัด เพื่อขนาดของคมตัดที่ใหญ่ที่สุดที่จะสัมผัสชิ้นงาน

::sinope:: drawing generator โปรแกรมสร้าง drawing ของทูลโดยอัตโนมัติจากค่าที่ได้จากการวัดจริง

::Control-specific data:: output นอกจากการวัดขนาดทูลแล้ว ZOLLER ยังสามารถส่งค่าที่ได้จากการวัดไปยังเครื่องจักรโดยอัตโนมัติ ผ่านระบบ DNC, ระบบ Network, USB เพื่อความรวดเร็วและป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล

บทความผลิตภัณฑ์ Zoller