Rock Engineering

บริษัท ร็อค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทชั้นนำในการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีการพัฒนาที่มีความยั่งยืน เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีในการต้มกลั่น การทำให้น้ำมีความเข้มข้นสูง และการทำแห้ง

เราพร้อมพัฒนานวัตกรรม พร้อมรับมือกับความท้าท้ายเพื่อนำมาพัฒนาเทคโนโลยีของเรา เพื่อลูกค้าได้รับความพึงพอใจและได้รับผลประโยชน์สูงสุด เราสามารถขายเครื่องจักรและงานซ่อมบำรุงให้กับลูกค้า ทั้งภายในประเทศไทยและในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การออกแบบระบบ

ระบบนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ (ZLD)


ระบบนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ (ZLD) คือ กระบวนการนำน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วกลับมาใช้ใหม่ และไม่มีการปล่อยน้ำออกจากระบบออกสู่ภายนอกโรงงาน

เครื่องต้มกลั่นน้ำแบบสูญญากาศ (ROCK-D)


วิธีการที่แก้ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียคือ เครื่องต้มกลั่นแบบสูญญากาศ นอกจากสิ่งนี้แล้ว ยังมีสิ่งที่ทำให้ทางลูกค้าได้ผลประโยชน์ที่ดีจากการใช้เครื่อง คือลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งน้ำเสียกำจัดออกด้านนอก เครื่องต้มกลั่นแบบสูญญากาศ สามารถต้มกลั่นจากลักษณะที่เป็นน้ำจนกลายเป็นของแข็งได้

เทคโนโลยีการระเหยและกลั่นตัวเป็นน้ำสะอาด

คุณสมบัติเฉพาะของ "เทคโนโลยีการระเหยและกลั่นตัวเป็นน้ำสะอาด" จึงทำให้ได้คุณภาพน้ำที่สะอาดจากเครื่องจักรนี้


การออกแบบเครื่องจักร

การออกแบบเครื่องจักร มาจากประสบการณ์ทำงานที่สั่งสมมายาวนาน


เครื่องจักรง่ายต่อการบำรุงซ่อมแซม

ทุกคนสามารถเดินระบบได้โดยง่ายเพียงนิ้วสัมผัส ด้วยระบบการทำงาน "การทำงานด้วยระบบสัมผัสผ่านหน้าจอควบคุม (Touch screen)"


การทำงานคงที่

คุณสมบัติเฉพาะในการออกแบบใบพัด เพื่อป้องกันประสิทธิภาพการทำงานของตัวเครื่องลดลง เนื่องจากปัญหามีตะกรันติดอยู่ในส่วนของหม้อต้ม

เครื่องต้มกลั่นน้ำ แบบสูญญากาศ มีการออกแบบพื้นฐานมาจากประสบการณ์ที่สะสมยาวนานของผู้ออกแบบ สำหรับลดปริมาณของน้ำเสียที่มีความเข้มข้นสูง เราออกแบบโดยให้ความสำคัญต่อประสิทธิภาพการใช้งานและสามารถใช้งานได้ยาวนาน โดยมีการต้มกลั่นน้ำเสีย ภายในสภาวะสูญญากาศ ที่ -90 กิโลปาสคาล ต้มน้ำเดือดที่จุดเดือดต่ำกว่าน้ำ ทำให้ลดพลังงานและลดพื้นที่ในการติดตั้ง น้ำที่ออกจากเครื่องต้มกลั่นน้ำ แบบสูญญากาศแล้ว ช่วยลดปัญหาค่าความสกปรกของน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และลดค่าใช้จ่ายในการส่งน้ำเสียส่งกำจัดด้านนอก

เครื่องต้มกลั่นน้ำ เทคโนโลยี MVR (ROCK-E)


วิธีการที่แก้ปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียคือ เครื่องต้มกลั่นน้ำ เทคโนโลยีแบบ MVR เครื่องต้มกลั่นน้ำ เทคโนโลยีแบบ MVR คือวิธีที่ดีที่สุดสำหรับบำบัดน้ำเสียที่มีค่า TDS สูง น้ำเสียที่มีโลหะหนัก น้ำเสียที่มีค่าน้ำมันและไขมันสูง

เครื่องต้มกลั่นน้ำ เทคโนโลยี MVR คืออะไร

Mechanical Vapor Recompression

เครื่องต้มกลั่นน้ำ เทคโนโลยี MVR คือ เทคโนโลยีการต้มกลั่นน้ำ ที่มีการนำไอน้ำที่เกิดขึ้นในระบบ มาใช้เป็นพลังงานความร้อน โดยผ่านเครื่องปั๊มอัดแรงดันเวียนไอร้อนมาเป็นพลังงานความร้อนกลับมาใช้ในระบบอีกครั้ง

รองรับน้ำเสียได้ปริมาณมาก

สามารถรองรับน้ำเสียได้ ตั้งแต่ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ถึง 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน


เครื่องจักรง่ายต่อการซ่อมบำรุง

เครื่องจักรง่ายต่อการซ่อมบำรุง โดยการใช้แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นตัวหลักในการแลกเปลี่ยนความร้อน


การออกแบบที่ประหยัดพลังงาน

เป็นเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงานและค่าเดินระบบต่ำ โดยเทคโนโลยี MVR


การทำงานคงที่

การทำงานของตัวเครื่องมีการใช้ระบบ IEC (Intelligent Evaporation Control) ควบคุมการทำงาน จึงทำให้ระบบสามารถเดินระบบได้คงที่และต่อเนื่อง

เครื่องต้มกลั่นน้ำ เทคโนโลยี MVR สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณสูง สามารถระเหยน้ำเสียและทำให้น้ำที่ออกจากระบบกลายเป็นน้ำเสียเข้มข้นสูง ค่าเดินระบบต่ำเนื่องจากมีการใช้ปั๊มอัดแรงดันเวียนพลังงานความร้อนกลับมาใช้ประโยชน์

ตัวอย่างผลการทดสอบ


ชื่อน้ำเสีย : น้ำเสียที่มีความเข้มข้นของกรด

Notes : ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว 95.95 เปอร์เซ็นต์

ชื่อน้ำเสีย : น้ำเสียโซเดียมซัลเฟต

Notes : ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว 96.55 เปอร์เซ็นต์, เราปรับค่า pH โดยใช้ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ก่อนนำน้ำเสียเข้าเครื่องทดสอบ