WE CAN MAXIMIZE YOUR PROFIT

TANOI

TANOI ได้พัฒนาวงการผลิตเกลียวโดยใช้ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นับตั้งแต่ปี 1923

TANOI ได้เริ่มสะสมและพัฒนาประสบการณ์มากมายทั้งทางด้านเทคนิค การแก้ปัญหา และความเข้าใจในการสื่อสารของมนุษย์ TANOI เข้าใจดีว่านอกจากเทคโนโลยีแล้ว ความสำเร็จของการผลิตยังต้องการความตระหนัก ความช่างคิด การเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งทั้งหมดนี้คือคุณภาพของคน ไม่ใช่เครื่องจักร

TANOI ได้มุ่งเน้นไปที่การผลิตเกลียวโดยเฉพาะ จึงมีความเข้าใจในเทคโนโลยีนี้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์ในด้านนี้มาตลอดหลายปี และเนื่องจากลูกค้ามีปัญหาในกระบวนการต๊าปมากมาย TANOI ได้ส่งต่อประสบการณ์ต่างๆให้กับพนักงานขายด้วยการสื่อสารที่เข้มข้น ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างการวิจัย การผลิต และการขาย ทำให้ TANOI สามารถแบ่งปัน know-how ในทุกส่วน และสามารถไปถึงระดับทักษะที่ดีที่สุดของทุกคน ซึ่งทีมของ TANOI ไม่เพียงแต่ขายเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้สถานการณ์ต่างๆของลูกค้าเพื่อพัฒนาวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตเกลียวในแต่ละแบบที่ต่างกัน

ข้อมูลสินค้า

Double TAFLET – W-TF Series

อายุการใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือขึ้นรูปเกลียวทั่วๆไป โดยการปรับโครงร่างของเกลียวและการเคลือบผิว

Seamless TAFLET – SL-TF Series

ขึ้นรูปเกลียวตามลักษณะการหมุนลงตามเข็มนาฬิกา และตัดยอดเกลียวเมื่อต๊าปถอนตัวกลับในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา ทำให้ขนาดของยอดเกลียวในรูมีความสม่ำเสมอ สามารถสร้างยอดเกลียวได้สมบูรณ์ ยอดเกลียวเต็ม

Zero Chip tap – ZC Series

ได้รับการออกแบบระบบการจ่ายน้ำมันต๊าปภายในแบบใหม่ ให้มีรูน้ำด้านข้างของดอกต๊าป (Side-Through Flute) เพื่อนำพาเศษจากการตัดออกมาจากรูชิ้นงานให้ได้มากที่สุด ลดปัญหาเศษติด รูน้ำตัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของน้ำยาหล่อเย็น ทำให้สามารถเพิ่มความเร็วในการทำเกลียวได้

Forming taps

ได้รับการออกแบบมาสำหรับการผลิตเกลียวภายในผ่านกระบวนการการขึ้นรูปเย็น ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำเกลียวของเหล็กอ่อน สแตนเลสสตีล และเหล็กกล้าเครื่องมือ รวมถึงโลหะนอกกลุ่ม เช่น อลูมิเนียม และอื่นๆ

Cutting taps

ได้รับการออกแบบสำหรับการผลิตเกลียวใน โดยการนำวัสดุออกจากด้านในของรูเจาะ TANOI มีดอกต๊าปที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ดอกต๊าปร่องตรง ดอกต๊าปร่องเลื้อย และดอกต๊าปปลายร่องเฉียง รวมทั้งการเคลือบผิว สำหรับเกลียวแบบทรงกระบอกและแบบทรงกรวย

Cutting oil

Cutting oil ของ TANOI มีทั้งแบบ non-water-soluble ทั้งมีคลอรีนและไม่มีคลอรีน และแบบ water-soluble นอกจากนี้ TANOI ยังมี Cutting paste สำหรับกระบวนการต๊าปอีกด้วย

cookie
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
READ MORE