Quotation Cart

QC Calc SPC Software

Availability : In stock

Planar ได้รวมเอาซอฟแวร์ QC Cals SPC ทำให้สามารถคำนวนค่าทางสถิติได้ทันที

รวดเร็วและแม่นยำ

Planar สามารถวัดค่า 40 ล้านค่าภายในเวลา 0.1 วินาที ทำให้ Planar เป็นเครื่องมือที่วัดและทำวิศวกรรมย้อนกลับได้เร็วที่สุดในโลกสำหรับงานแบน (Flat part) และมีขนาดของเครื่องและความแม่นยำให้เลือกหลากหลาย

ค่าความแม่นยำได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ISO 10360

เชื่อถือได้

Plannar ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ทำให้ไม่เกิดการสึก, กลไกผิดพลาด, แรงสั่นสะเทือน

มีขนาดและความแม่นยำให้เลือกหลายขนาด และสามารถติดตั้งเพื่อทำงานในพื้นที่โรงงานได้ ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้สะดวก และลดค่าใช้จ่าย

นอกจากการวัดแบบ 2 มิติ (2D) Planar ยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อวัดงานแบบ 3 มิติ (3D) ได้อีกด้วย