Quotation Cart

InspectVision Planar 2D คือเครื่องมืวัด 2 มิติ ที่ทำให้การวัดชิ้นส่วนทำได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นานได้ นอกจากนั้นยังสามารถเทียบชิ้นงานกับแบบ (CAD comparisons) ,งานวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) ซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้ภายในไม่กี่วินาที

ข้อมูลภาพรวมสินค้า

Planar 2D สามารถวัดหรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) ชิ้นส่วนที่แบนราบ (Flat part) ที่ผลิตจากกระบวนการตัดด้วยเลเซอร์, การตัดด้วยพลาสม่า, การตัดด้วยน้ำ, หรืองานปั้มขึ้นรูป InspectVision มีประสบการณ์ในงานวัดชิ้นส่วน 2 มิติ มากกว่า 10 ปี ทำให้มีประสบการณ์และเข้าใจความต้องการจากผู้ใช้งานจริง

Planar ได้รวมเอาซอฟแวร์ QC Cals SPC ทำให้สามารถคำนวนค่าทางสถิติได้ทันที 

รวดเร็วและแม่นยำ

Planar สามารถวัดค่า 40 ล้านค่าภายในเวลา 0.1 วินาที ทำให้ Planar เป็นเครื่องมือที่วัดและทำวิศวกรรมย้อนกลับได้เร็วที่สุดในโลกสำหรับงานแบน (Flat part) และมีขนาดของเครื่องและความแม่นยำให้เลือกหลากหลาย

ค่าความแม่นยำได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ISO 10360

เชื่อถือได้

Plannar ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ทำให้ไม่เกิดการสึก, กลไกผิดพลาด, แรงสั่นสะเทือน

มีขนาดและความแม่นยำให้เลือกหลายขนาด และสามารถติดตั้งเพื่อทำงานในพื้นที่โรงงานได้ ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้สะดวก และลดค่าใช้จ่าย

นอกจากการวัดแบบ 2 มิติ (2D) Planar ยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อวัดงานแบบ 3 มิติ (3D) ได้อีกด้วย

 

PLANAR MODEL

Planar รุ่น

ACCURACY (MICRON)

ความแม่นยำ (ไมครอน)

MAX COMPONENT SIZE (MM)

ขนาดชิ้นงานใหญ่สุด (มม)

MAX COMPONENT WEIGHT (KG)

น้ำหนักชิ้นงานสูงสุด (กก)

Shape **

รูปทรง**

Height**

สูง**

LENGTH

ยาว

DEPTH

ลึก

HEIGHT

สูง

P17.12 12/25μm* 100 500 333 120 100
P50.20 20/40μm* 100 884 589 150 100
P70.20 20/40μm* 100 1000 667 350 50
P110.25 25/50μm* 100 1276 851 350 200
P150.35 35/70μm* 100 1500 1000 350 250
P220.35 35/70μm* 100 1830 1220 350 400
P220.50 50/100μm* 100 1830 1220 350 400
P360.35L 35/70μm* 100 3000 1220 350 500
P360.50L 50/100μm* 100 3000 1220 350 500
P370.50 50/100μm* 100 2355 1570 350 500
P370.100 100/200μm* 100 2355 1570 350 500

* ค่าแรกแสดงค่าความแม่นยำของพื้นที่ในการวัดส่วนใหญ่ , ค่าที่ 2 แสดงค่าความแม่นยำบริเวณขอบของพื้นที่การวัด

** ค่าความแม่นยำอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 10360

ค่าความแม่นยำจริง อาจมีผลที่เกิดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และคุณภาพของชิ้นส่วนที่นำมาวัด

ข้อมูลอ้างอิง : https://inspecvision.com/planar-2d

Showing all 2 results

InspecVision Planar 2D

InspectVision Planar 2D คือเครื่องมืวัด 2 มิติ ที่ทำให้การวัดชิ้นส่วนทำได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพของชิ้นานได้ นอกจากนั้นยังสามารถเทียบชิ้นงานกับแบบ (CAD comparisons) ,งานวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse engineering) ซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้ภายในไม่กี่วินาที

QC Calc SPC Software

Planar ได้รวมเอาซอฟแวร์ QC Cals SPC ทำให้สามารถคำนวนค่าทางสถิติได้ทันที รวดเร็วและแม่นยำ Planar สามารถวัดค่า 40 ล้านค่าภายในเวลา 0.1 วินาที ทำให้ Planar เป็นเครื่องมือที่วัดและทำวิศวกรรมย้อนกลับได้เร็วที่สุดในโลกสำหรับงานแบน (Flat part) และมีขนาดของเครื่องและความแม่นยำให้เลือกหลากหลาย ค่าความแม่นยำได้รับการรับรองจากมาตรฐาน ISO 10360 เชื่อถือได้ Plannar ไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนที่ ทำให้ไม่เกิดการสึก, กลไกผิดพลาด, แรงสั่นสะเทือน มีขนาดและความแม่นยำให้เลือกหลายขนาด และสามารถติดตั้งเพื่อทำงานในพื้นที่โรงงานได้ ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้สะดวก และลดค่าใช้จ่าย นอกจากการวัดแบบ 2 มิติ (2D) Planar ยังสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อวัดงานแบบ 3 มิติ (3D) ได้อีกด้วย