Quotation Cart

 MST SLIMLINE CURVE   Holder ที่เหมาะที่สุดสำหรับงานในระบบ 5 แกน
โฮลเดอร์ (Holder)ที่เหมาะที่สุดสำหรับงานในระบบ 5แกนเมื่อพูดถึงระบบการจับยึดทูลที่ให้ความ เที่ยงตรงแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบันคงต้องมีระบบชริงฟิต (Shrink fit) รวมอยู่ในอันดับต้นๆ อย่างแน่นอน ซึ่งระบบการจับยึดทูลแบบชริงฟิตนี้จะใช้ “ความสามารถในการยืด และหดตัวของวัสดุเนื่องจากความร้อน” ในจับยึดทูล (Tool) จากหลักการ ดังกล่าวนี้ ทำให้ผู้ออกแบบสามารถออกแบบทูลโฮลเดอร์ (Tool Holder) ที่มีขนาดเล็ก เรียวและยาวได้เพราะ ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบกลไกที่มีขนาดใหญ่ในการจับยึดทูลและเนื่องจากรูปแบบที่ เรียบง่าย และมีความสมมาตรจึงทำให้ระบบชริงฟิตมีค่าความร่วมศูนย์และค่าความสมดุลที่ดี มาก ไม่เกิน 3 ไมครอนเมื่อวัดที่ปลายทูล (Tool) จุดเด่นของระบบจับยึดทูล (Tool) แบบชริงฟิต (Shrink fit)อย่าง หนึ่งคือ ความเรียวยาว และขนาดที่เล็กของโฮลเดอร์ (Holder) ที่เพิ่มความสามารถในการทำงานในตำแหน่งที่เข้าถึงยาก ของชิ้นงานและความซับซ้อนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการทำงานกับเครื่องจักรในระบบ 5 แกน ซึ่งจำเป็นต้องใช้โฮลเดอร์ (Holder) ที่เรียวและยาวมาก แต่ความยาวและขนาดที่เล็กของโฮลเดอร์ (Holder)ก็ส่งผล ต่อความแข็งแรงของโฮลเดอร์ (Holder)ด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ผลิตโฮลเดอร์ระบบชริงฟิต (Shrink fit) ชั้นนำอย่าง MSTจึงได้ออกแบบชริงฟิตโฮลเดอร์ (Shrink fit Holder)ที่เหมาะสมกับการทำงานในระบบ5แกนโดยเฉพาะออกมา

ทางเลือกสำหรับผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อน

ณ สภาวะการแข่งขันทางการผลิตที่ต้องแข่งกับเวลารวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการ ผลิตชิ้นงาน ทำให้ผู้ผลิตเครื่องจักรออกแบบเครื่องจักรที่มีความสามารถ ในการทำงานที่สูงขึ้น เพื่อลดเวลาในการทำงานและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ลงซึ่งแนวความคิดหนึ่งคือการเพิ่มระบบการเคลื่อนที่ให้ กับเครื่องจักร เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงชิ้นงานในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ยากซึ่งก็ คือ เครื่องจักรที่มีระบบการเคลื่อนที่แบบ 5 แกนนั่นเอง เครื่องจักรประเภทนี้สามารถลดกระบวนการผลิตที่ต้องใช้เครื่อง EDM หรือ เครื่องจักรอื่นๆลงได้เป็นอย่างมาก แต่ปัญหาของผู้ใช้งานที่ยังคงมีอยู่บ้าง คือการเลือกใช้ทูลโฮลเดอร์ (Tool Holder)ที่เหมาะสมกับการทำงาน

ปัญหาของการทำงานในระบบ 5 แกน

ปัญหาของการทำงานในระบบ 5 แกน การทำงานในระบบ 5 แกนส่วนมากถูกออกแบบมาสำหรับลดขั้นตอนการทำงาน และเหมาะสำหรับชิ้นงานที่มีรูปร่างซับซ้อน ดังนั้นทูลที่ใช้งานกับระบบ 5 แกนจึงต้องมีความยาวรวมที่มากกว่าระบบทั่วไป

จาก รูปภาพเปรียบเทียบการทำงานของระบบ 3 แกนและระบบ 5 แกน จะเห็นได้ว่าเมื่อเครื่องจักรสามารถเข้าถึงชิ้นงานได้ด้วยการเคลื่อนที่ของ แกนที่เพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้ทูล (Tool) ที่สั้นลงได้ แต่ถ้าความยาวรวมของทูล (Tool) และ โฮลเดอร์ (Holder) ไม่มากพอจะส่งผลให้แกนหมุนของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์โดยรอบชนกับชิ้นงาน ซึ่งเมื่อเราแก้ปัญหาโดยการเพิ่มความยาวรวมของทูล และโฮลเดอร์ (Holder) แต่ใช้โฮลเดอร์ที่มีขนาดใหญ่ก็จะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงชิ้นงานได้เช่นกัน

ความแข็งแรงของระบบทูล

ความแข็งแรงของระบบทูล (Tool) จากหลักการเบื้องต้นที่เราทราบกันดีคือ ทูล (Tool) ที่มีขนาดใหญ่ย่อมแข็งแรงกว่าทูลที่มีขนาดเล็ก และทูลที่สั้นย่อมแข็งแรงกว่าทูล (Tool) ที่ยาว แต่การทำงานในระบบ 5 แกนที่ไม่สามารถเลี่ยงการใช้งานทูลที่มีความยาวรวมสั้นๆ และขนาดที่เรียวเล็กได้ ความแข็งแรงจึงเป็นปัญหาที่มักจะพบในการทำงานแบบนี้ ซึ่งแต่เดิมผู้ใช้เครื่องจักรระบบ 5 แกนจะนิยมใช้โฮลเดอร์แบบชริงฟิตในการทำงาน เพราะสามารถแก้ปัญหาการ เข้าถึงของทูลกับชิ้นงานได้ แต่ก็ต้องแลกกับความแข็งแรงที่ลดลง จากปัญหาดังกล่าว บริษัท MST ผู้ผลิตทูลโฮลเดอร์ (Tool Holder) ชั้นนำของโลกจึงได้ออกแบบ ชริงฟิตโฮลเดอร์ (Shrink fit Holder)แบบใหม่ SLIMLINE CURVE เพื่อรองรับการทำงานในเครื่องจักรระบบ 5 แกนโดย เฉพาะ โดยออกแบบโฮลเดอร์ (Holder)ให้มีลักษณะเรียวยาวและมีส่วนโค้ง ทำให้บริเวณโคนของโฮลเดอร์ (Holder) มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น แต่ส่วนปลายยังเรียวเล็กเหมือนเดิม ส่งผลให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นถึง 3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับโฮลเดอร์ชริงฟิตแบบเดิมนอกจากการพัฒนารูปร่างของโฮ ลเดอร์ให้มีความเหมาะสมกับการทำงานในระบบ 5 แกนแล้ว บริษัท MST ยังได้คำนึงถึงการเลือกโฮลเดอร์ที่เหมาะสมที่สุดไปใช้งานด้วย จึงได้จัดทำโปรแกรมสำหรับเลือกโฮลเดอร์ (Holder) ให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่แตกต่างกัน ซึ่งบริษัท MST มีชริงฟิตโฮลเดอร์ (Shrink fit Holder) ที่มีขนาดแตกต่างกันให้เลือกมากกว่า 3,000 แบบ นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถคำนวนค่า ความโก่งตัวความยาวทูลที่ต้องใช้ ฯลฯ ให้โดยอัตโนมัติ จากนั้นโปรแกรมจะส่งหมายเลขโฮลเดอร์และ Drawing ไปที่โปรแกรม CAD/CAM เพื่อใช้ในการออกแบบกระบวนการผลิต

MST SLIMLINE HOLDER

MST SLIMLINE HOLDER

Showing all 10 results

MST COLLET HOLDER

The tapered collet holder combines the necessary capabilities for high-speed, efficient machining.

MST DETa-1 Collet Holder

2 mm collapsibility with just one collet

MST Hi-ART MILLING CHUCK

The Hi-ART millimg chuck achieves the accuracy, rigidity and torque required of a milling chuck.

MST Shink-Fit Holder

MST Shink-Fit Holder Special Price !! | 1 January – 30 June 2019

MST SHRINK-FIT HOLDER SLIMLINE MONO 3?

Integrated model with excellent accuracy, rigidity, and balance