บริษัทแฟ็คทอรี่ แม๊กซ์
เกี่ยวกับ

  บริษัทแฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ เป็นต้น โดยมีแนวความคิดที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า โดยการจัดหา ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ทั้งยังหาโอกาสนำเสนอ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย การจัดอบรมทางด้านเทคนิคเฉพาะด้าน และการหาทางออกสู่ผลผลิตที่สูงขึ้น และบริษัทยังคาดหวังที่จะเป็น หุ้นส่วน ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือแก่ลูกค้าเสมอ

ทุกวันนี้ แต่ละบริษัทล้วนแล้วแต่จะต้องเผชิญกับภาวะ การลดต้นทุน ซึ่งการจะลดต้นทุนโดยรวมให้ได้นั้น ก็ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ มากมาย การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมา อาจไม่ช่วยให้การลดต้นทุนโดยรวมสำเร็จผลได้ บริษัทอาจจะต้องปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ หรืออาจจะต้องลงทุนเครื่องจักรใหม่เข้ามาเพิ่ม เลือกใช้เครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มผลผลิต รวมถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ตลอดจนการฝึกอบรมความรู้เพิ่มเติมให้แก่พนักงานก็เป็นเรื่องที่ควรคำนึงถึง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีส่วนอย่างมากที่จะทำให้เป้าหมายในการลดต้นทุนเป็นจริงขึ้นมาได้

 

MISSION