CONTACT US

บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ จ.สมุทรปราการ และมีออฟฟิศย่อยอยู่ที่ ระยอง/ชลบุรี, นครราชสีมา, ปราจีนบุรี และอยุธยา ครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทย

Factory Max is headquartered in Samutprakarn and has branch offices in Rayong, Nakornratchasima, Prachinburi and Ayutthaya cover main industrial areas in Thailand.

HEAD OFFICE

6/151,153,155,157 ม.7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Google Map Link

sales@factorymax.co.th

+66 2333 8888

TARATORN PRO CENTER

158 ม.7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

Google Map Link

BUSINESS HOURS

Monday – Friday : 08.00 – 17.30 hrs
Saturday : 08.00 – 17.00 hrs
Sunday : Closed

Line@ : @factorymax

BRANCH NAKORNRATCHASIMA OFFICE

233/53 ม.1 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (โครงการหมู่บ้าน นีโอ พาร์ค ถ.เลียบคลองส่งน้ำชลประทาน)

Google Map Link

BRANCH RAYONG/CHONBURI OFFICE

533/30 ม.10 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Google Map Link

Head Office