อัปเดตข่าวสารอุตสาหกรรมได้ทุกสัปดาห์ที่ช่อง...

Metalworking Update

Engineer อยากเล่า EP.15

“ชุดเกียร์” สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าดีอย่างไร ?

รถยนต์คือสิ่งจำเป็นในชีวิต เราเรียนรู้การใช้รถยนต์ การขับ การดูแลรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด

เกียร์ คือระบบส่งกำลังของรถยนต์ เริ่มต้นมาจากเกียร์ manual พัฒนาต่อมาเป็น Auto และปัจจุบันพัฒนาเป็นเกียร์สำหรับรถ EV ถูกพัฒนามาให้ดีขึ้นอย่างไร ประหยัดพลังงานมากขึ้นได้อย่างไร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างไร และทำได้อย่างไร คลิปนี้มีคำตอบ

 
 
Engineer อยากเล่า EP.15

“ชุดเกียร์” สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าดีอย่างไร ?

รถยนต์คือสิ่งจำเป็นในชีวิต เราเรียนรู้การใช้รถยนต์ การขับ การดูแลรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด

เกียร์ คือระบบส่งกำลังของรถยนต์ เริ่มต้นมาจากเกียร์ manual พัฒนาต่อมาเป็น Auto และปัจจุบันพัฒนาเป็นเกียร์สำหรับรถ EV ถูกพัฒนามาให้ดีขึ้นอย่างไร ประหยัดพลังงานมากขึ้นได้อย่างไร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างไร และทำได้อย่างไร คลิปนี้มีคำตอบ

 
 
Engineer อยากเล่า EP.15

“ชุดเกียร์” สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าดีอย่างไร ?

รถยนต์คือสิ่งจำเป็นในชีวิต เราเรียนรู้การใช้รถยนต์ การขับ การดูแลรักษาเพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด

เกียร์ คือระบบส่งกำลังของรถยนต์ เริ่มต้นมาจากเกียร์ manual พัฒนาต่อมาเป็น Auto และปัจจุบันพัฒนาเป็นเกียร์สำหรับรถ EV ถูกพัฒนามาให้ดีขึ้นอย่างไร ประหยัดพลังงานมากขึ้นได้อย่างไร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างไร และทำได้อย่างไร คลิปนี้มีคำตอบ