Manufacturing Execution System HYDRA

MPDV ผู้เชี่ยวชาญด้าน MES : Manufacturing Execution System

ระบบสั่งการและติดตามการผลิตแบบอัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการ วางแผนการผลิต สั่งการผลิตโดยตรงสู่เครื่องจักร ติดตามผลการผลิตและรายงานคุณภาพ รายงานผล KPI ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการตรวจจับความผิดปรกติของเครื่องจักรด้วย AI และแจ้งเตือนให้เราทราบอย่างทันท่วงที

MPDV มีประสบการณ์มากกว่า 40ปี ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตด้วย MES ให้โรงงานอุตสาหกรรมมาแล้วทั่วโลกกว่า 1,400 บริษัทในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก

เปลี่ยนโรงงานของท่านให้เป็น โรงงานอัจฉริยะ

Smart factory ด้วย 5 องค์ประกอบหลักของ MES HYDRA

MES HYDRA

ออกแบบทั้ง 5 องค์ประกอบเพื่อรองรับการทำงานครบวงจร

Planning & Scheduling

จัดการความซับซ้อน ลดความผิดพลาด

เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน ด้วยระบบที่วางแผนและกำหนดเวลาการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ


● วางแผนการผลิต ตามคำสั่งซื้อ จากความสามารถจริงที่มีอยู่ภายในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

● จัดสรรการใช้งานทรัพยากร และวางแผนการซ่อมบำรุง

● วางแผนการจัดสรรพนักงานให้สอดคล้องกับการผลิต

● วางแผนการตั้งค่าเริ่มต้นเครื่องจักร และการควบคุมคุณภาพ

● วางแผนการใช้งานวัตถุดิบ และพลังงาน

Application example in MES HYDRA

Execution

สื่อสารกับทุกหน่วยงานรวมถึงเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบสั่งการสู่พื้นที่การผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์


● สั่งการและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์

● คู่มือการทำงานออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์

● ติดตามผลการผลิตและคุณภาพแบบเรียลไทม์ (Real time process monitoring)

● ป้องกันความผิดพลาดระหว่างผลิต (Interlock)

Application example in MES HYDRA

Analytics

รู้ทุกความเคลื่อนไหว เห็นในทุกซอกมุมของโรงงาน

ด้วยระบบวิเคราะห์การผลิตและประสิทธิภาพของเครื่องจักร


● รายงานดัชนีชี้วัดในรูปแบบต่างๆ (KPI ,OEE ,OLE ,Quality , FMEA)

● รายงานประสิทธิภาพการทำงาน

● รายงานสาเหตุการเกิดปัญหา

Application example in MES HYDRA

Prediction

ลดทุกปัญหา ปิดทุกประตูความผิดพลาด

ด้วยระบบคาดการณ์สภาวะที่จะเกิดขึ้นและเตรียมการป้องกัน


● คาดการณ์การเกิดของเสีย และแจ้งเตือน

● คาดการณ์โอกาสเสียหาย และวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร

● คาดการณ์การใช้วัตถุดิบล่วงหน้า

● คาดการณ์กำหนดผลิตเสร็จล่วงหน้า

Application example in MES HYDRA

IIoT

สื่อสารกับทุกเครื่องจักร และเครื่องมือแบบ Real time

ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องจักรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์


● เก็บข้อมูลที่สำคัญระหว่างการผลิตโดยอัตโนมัติจากเครื่องจักร

● หากไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องจักรสามารถใช้การป้อนข้อมูลด้วยมือได้ (Manual input)

● จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการผลิต และสามารถเรียกดูได้จากพื้นที่ปฏิบัติงาน

● เชื่อมต่อเครื่องจักรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย IIoT connector

● ใช้การเชื่อมต่อมาตรฐานของเครื่องจักรแต่ละยี่ห้อได้ (Standard interface protocol)

Application example in MES HYDRA

ไฮดรา ระบบจัดการการผลิต

Manufacturing Execution System HYDRA

  • จุดเด่น
  • ตอบโจทย์ข้ามอุตสาหกรรม
  • HYDRA สำหรับบริษัท/ธุรกิจทุกขนาด
จุดเด่น

MES HYDRA ได้รับรางวัลมาแล้วหลายรางวัลและได้ให้การสนับสนุนผู้ใช้งานทั่วโลกให้มีการผลิตแบบประหยัดมากขึ้น

● เป็นฐานข้อมูลการผลิตส่วนกลางสำหรับการบูรณาการแนวราบที่เป็นการรวมเอาแอปพลิเคชั่นทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน

● มีตัวเลือกในการกำหนดค่า configuration ที่หลากหลาย

● คอนเซ็ปการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ซับซ้อนและกลไกการสำรองข้อมูลที่ทรงพลัง

● รองรับระบบปฏิบัติการที่ทำงานแบบไม่สะดุดตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์

● การตรวจเฝ้าระวังระบบแบบครอบคลุม

● การตรวจสอบความน่าเชื่อถือแบบออนไลน์สำหรับการนำเข้าข้อมูล

● ความสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้ระหว่างที่องค์ประกอบของไอทีเกิดเหตุขัดข้อง

● การบริหารจัดการโดยการยกระดับแบบบูรณาการสำหรับขั้นตอนการทำงานที่ค้างอยู่ในแอปพลิเคชั่นของ MES ทั้งหมด

● ความสามารถในการรองรับการทำงานกับผู้ใช้งานจำนวนมากและทำงานกับระบบที่หลากหลายด้วยระบบทดสอบการปฏิบัติการ และสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานหลายรายได้

● คอนเซ็ปการเข้าถึงข้อมูล (authorization) ในการทำงานแบบหลายระดับและตามบทบาทหน้าที่

● รองรับเวอร์ชั่นภาษาต่างๆ ตามความสามารถของ Unicode และ multilingual tables

● รองรับระบบคลาวด์

ตอบโจทย์ข้ามอุตสาหกรรม

HYDRA มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่กว้างขวางและหลากหลายด้วยโมดูล MES จาก MPDV ที่ทำให้การใช้งานครอบคลุมข้อกำหนดต่างๆ ตาม VDI guideline 5600 อย่างครบถ้วน (ตามมาตรฐาน IEC 62264 และ ANSI/ISA-95) แอปพลิเคชั่นของ HYDRA แต่ละตัวสามารถใช้ร่วมกันได้ตามแต่ละความต้องการโดยไม่ต้องมีอินเตอร์เฟสโดยอาศัยฐานข้อมูล MES ส่วนกลาง ดังนั้น HYDRA จึงรับประกันในมุมมองแบบ 360 องศาเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทั้งหมดในการผลิตและยังสามารถวางแผนการจัดการกับกระบวนการต่างๆ ที่ทับซ้อนกันได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังในการกำหนด configuration และการปรับแต่งค่าต่างๆ ทำให้มั่นใจได้ว่า HYDRA สามารถที่จะดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการแบบจำเพาะเจาะจงของอุตสาหกรรมและบริษัทได้ HYDRA สามารถรวมเข้ากับภูมิทัศน์ไอทีที่มีอยู่และทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ผลิต (shop floor) และระดับการบริหารจัดการ (เช่นระบบ ERP) ด้วยระบบ MES ของ HYDRA นี้กล่าวได้ว่าจะทำให้บริษัทผู้ผลิตยังคงตอบสนองและรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันยุคอุตสาหกรรม 4.0

HYDRA สำหรับบริษัท/ธุรกิจทุกขนาด

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 40 ปีในการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมของระบบ MES เผยให้เห็นว่าความต้องการของบริษัทผู้ผลิตมีความแตกต่างกันอย่างมาก เพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ โมดูล MES ที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก MPDV สามารถที่จะรวมเอาความต้องการต่างๆ เข้าไว้ในโซลูชั่นเดียวตามความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าในลักษณะจากต้นทางสู่ปลายทาง (end-to-end) โดยไม่ต้องมีอินเตอร์เฟส แถมยังเพิ่มเติมด้วยการอัพเกรดผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำได้แบบทีละขั้นตอนอีกด้วย

ระบบ MES HYDRA คำนึงถึงความต้องการของบริษัทขนาดกลางและกลุ่มอุตสาหกรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

● การขยายตัว (Scalability)

● ความยืดหยุ่น (Flexibility)

● การแบ่งระบบที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อนออกเป็นหน่วยย่อย (Modularity)

● ความคุ้มค่าทางการเงิน (Good value for money)

● การใช้งานได้จริง (Usability)

HYDRA สามารถนำไปใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยสามารถปรับแต่งหรือขยายได้ตลอดเวลา ในฐานะผู้ใช้งาน คุณสามารถตัดสินใจว่าต้องการจะมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใดในงานและต้องการการสนับสนุนจาก MPDV มากเพียงใด

ระบบจัดการคำสั่งผลิต

Shop Floor order

ติดตามทุกขั้นตอนการผลิตอย่างโปร่งใส

ข้อมูลประสิทธิภาพเครื่องจักร

Machine data

มองเห็นประสิทธิภาพการทำงานของทุกเครื่องจักรอย่างโปร่งใส

วางแผนการผลิต

Shop floor scheduling

วางแผนการผลิตของเครื่องจักรแต่ละเครื่องอย่างละเอียด เพื่อการควบคุมที่สมบูรณ์แบบ

ควบคุมการผลิตที่มีการปรับเปลี่ยนบ่อย

Dynamic manufacturing control

ติดตาม ปรับเปลี่ยน ควบคุมการผลิตที่ซับซ้อน และเปลี่ยนรูปแบบบ่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการเครื่องมือและทรัพยากร

Tools and resource management

ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา, การติดตั้ง, และการใช้งานเครื่องมือและทรัพยากร

การจัดส่งวัสดุและการผลิต

Material & Production Logistics

เส้นทาง ของวัตถุดิบในการผลิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การติดตาม และเก็บข้อมูล

Tracking and tracing

สร้างระบบการติดตาม และเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน

การบริหารพลังงาน

Energy management

ตรวจสอบการสูญเสีย และลดต้นทุนการผลิตจากพลังงาน

ระบบส่งโปรแกรม DNC สู่เครื่องจักร

DNC & Configuration Data

ลดเวลาการเตรียมเครื่องจักร ด้วยการจัดสรร NC โปรแกรมสมบูรณ์แบบ

ข้อมูลเครื่องจักรจากการผลิต

Process data

เก็บทุกข้อมูลที่จำเป็นระหว่างการผลิต พร้อมเตือนทุกความผิดปรกติ

ควบคุณคุณภาพระหว่างการผลิต

In-production inspection

ผลิต และตรวจสอบคุณภาพ จัดการได้ในระบบเดียว

ตรวจสอบวัตถุดิบขาเข้า

Incoming goods inspection

คุณภาพควบคุมได้จากจุดเริ่มต้น

ระบบจัดการการร้องเรียน

Complaint Management

ลดต้นทุนด้วยระบบจัดการการร้องเรียนอัตโนมัติ

ระบบจัดการเครื่องมือทดสอบ

Test equipment management

ใช้งานเครื่องมือวัดและทดสอบอย่างมั่นใจ ด้วยเครื่องมือที่พร้อมใช้ตลอดเวลา

การวิเคราะห์ของเสียและผลกระทบ

FMEA

ตรวจพบควายเสียหายตั้งแต่เริ่ม และเพิ่มความเชื่อถือในการผลิต

ระบบประเมินค่าจ้างพิเศษ

Premium & Incentive Wages

ประเมินประสิทธิภาพ และจ่ายตามข้อมูลจริง

วางแผนปฏิบัติงานบุคลากร

Personnel Scheduling

วางแผนการทำงานจากความสามารถและเวลาจริง

บันทึกเวลาทำงาน

Time & Attendance

บันทึกเวลาทำงานจริงเชื่อมเข้าสู่ระบบจ่ายเงิน

ตารางวางแผนวันทำงานรายบุคคล

Personnel Time Management

ข้อมูลพื้นฐาน สู่การคำนวนค่าจ้าง

ควบคุมการเข้าถึง

Access Control

ควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ควบคุม เพื่อความปลอดภัย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา

โทร. 02 - 333 - 8888