WE CAN MAXIMIZE YOUR PROFIT

MPDV

MPDV ผู้เชี่ยวชาญด้าน MES : Manufacturing Execution System

ระบบสั่งการและติดตามการผลิตแบบอัจฉริยะ ที่มีความสามารถในการ วางแผนการผลิต สั่งการผลิตโดยตรงสู่เครื่องจักร ติดตามผลการผลิตและรายงานคุณภาพ รายงานผล KPI ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการตรวจจับความผิดปรกติของเครื่องจักรด้วย AI และแจ้งเตือนให้เราทราบอย่างทันท่วงที MPDV มีประสบการณ์มากกว่า 40ปี ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตด้วย MES ให้โรงงานอุตสาหกรรมมาแล้วทั่วโลกกว่า 1,400 บริษัทในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก

เปลี่ยนโรงงานของท่านให้เป็น โรงงานอัจฉริยะ

Smart factory ด้วย 5 องค์ประกอบหลักของ MES HYDRA

Products & Solutions

Products and Solutions in the field of Smart Factory

HYDRA X – more than a Manufacturing Execution System

ออกแบบทั้ง 5 องค์ประกอบเพื่อรองรับการทำงานครบวงจร

Planning & Scheduling

จัดการความซับซ้อน ลดความผิดพลาด

เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผน ด้วยระบบที่วางแผนและกำหนดเวลาการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

● วางแผนการผลิต ตามคำสั่งซื้อ จากความสามารถจริงที่มีอยู่ภายในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
● จัดสรรการใช้งานทรัพยากร และวางแผนการซ่อมบำรุง
● วางแผนการจัดสรรพนักงานให้สอดคล้องกับการผลิต
● วางแผนการตั้งค่าเริ่มต้นเครื่องจักร และการควบคุมคุณภาพ
● วางแผนการใช้งานวัตถุดิบ และพลังงาน

Execution

สื่อสารกับทุกหน่วยงานรวมถึงเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบสั่งการสู่พื้นที่การผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์

● สั่งการและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
● คู่มือการทำงานออนไลน์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์
● ติดตามผลการผลิตและคุณภาพแบบเรียลไทม์ (Real time process monitoring)
● ป้องกันความผิดพลาดระหว่างผลิต (Interlock)

Analytics

รู้ทุกความเคลื่อนไหว เห็นในทุกซอกมุมของโรงงาน

ด้วยระบบวิเคราะห์การผลิตและประสิทธิภาพของเครื่องจักร

● รายงานดัชนีชี้วัดในรูปแบบต่างๆ (KPI ,OEE ,OLE ,Quality , FMEA)
● รายงานประสิทธิภาพการทำงาน
● รายงานสาเหตุการเกิดปัญหา

Prediction

ลดทุกปัญหา ปิดทุกประตูความผิดพลาด

ด้วยระบบคาดการณ์สภาวะที่จะเกิดขึ้นและเตรียมการป้องกัน

● คาดการณ์การเกิดของเสีย และแจ้งเตือน
● คาดการณ์โอกาสเสียหาย และวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร
● คาดการณ์การใช้วัตถุดิบล่วงหน้า
● คาดการณ์กำหนดผลิตเสร็จล่วงหน้า

IIoT

สื่อสารกับทุกเครื่องจักร และเครื่องมือแบบ Real time

ด้วยการเชื่อมต่อเครื่องจักรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

● เก็บข้อมูลที่สำคัญระหว่างการผลิตโดยอัตโนมัติจากเครื่องจักร
● หากไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่องจักรสามารถใช้การป้อนข้อมูลด้วยมือได้ (Manual input)
● จัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นในการผลิต และสามารถเรียกดูได้จากพื้นที่ปฏิบัติงาน
● เชื่อมต่อเครื่องจักรเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย IIoT connector
● ใช้การเชื่อมต่อมาตรฐานของเครื่องจักรแต่ละยี่ห้อได้ (Standard interface protocol)

Advanced Planning and Scheduling System FEDRA

Factory planning, Easy, Dynamic, Realistic, Adaptive

APS ได้ถูกนำมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่ง HYDRA X และ FEDRA ก็เป็นหนึ่งใน APS ที่ได้รับความนิยม สามารถใช้เพื่อวางแผนทั้งการดำเนินงานที่เรียบง่ายและแผนการผลิตที่ซับซ้อนดำเนินงานอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น ด้วยการนำเอานวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวางแผน

FEDRA  มีฟังก์ชันพื้นฐานในการวางแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรและเครื่องจักรตลอดจนตัวช่วยในการวางแผนงานและการประเมินอย่างง่าย ทำให้สามารถวางแผนการผลิตแบบ Finite Capacity Planning หรือการวางแผนการผลิตจากข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้แผนงานออกมาสอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงในโรงงานมากที่สุด ซึ่งการวางแผนแบบนี้จำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรเข้ามาสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบทราบถึงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น

APS : FEDRA ช่วยอะไรได้บ้าง

  • ใช้ทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • ลดเวลาการบำรุงรักษาและการปรับตั้งค่าเมื่อเปลี่ยนการผลิต (Setup Time) ให้เหลือน้อยที่สุด
  • ปรับปรุงการใช้แรงงานให้เหมาะสม
  • เพิ่มผลผลิตสูงสุด

APS FEDRA categories at a glance

Easy Planning

Detailed Scheduling

Advanced Resource Planning

Multidimensional planning

Workforce Planning

Efficient personnel scheduling

Advanced Scheduling and Optimization

Achieve the optimum

Advanced Process Modeling

Visualize complexities

AI Suite – Artificial Intelligence for Production

AI Suite – Artificial Intelligence out of the box

cookie
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
READ MORE