WE CAN MAXIMIZE YOUR PROFIT

ห้องวัดชิ้นงานเคลื่อนที่ได้ของคุณ

การบันทึกข้อมูลที่ง่ายดายด้วย ZEISS T-SCAN 20 และ T-SCAN 10

ระบบเก็บข้อมูลแบบโมดูลาร์

เร็ว ง่าย และความแมนยำสูง

ระบบ ZEISS T-SCAN แบบโมดูลาร์คือวิธีที่รวดเร็วในการบันทึกข้อมูล 3D โดยไม่ต้องเตรียมชิ้นส่วนใดๆ ส่วนประกอบที่เข้ากันอย่างลงตัว เช่น เครื่องสแกนเลเซอร์ T-SCAN แบบพกพา ระบบติดตามด้วยแสง T-TRACK และหัววัดแบบสัมผัส T-POINT สร้างโซลูชันมาตรวิทยา 3 มิติที่ใช้งานง่ายและแม่นยำสูง ร่วมกับซอฟต์แวร์ GOM Inspect ทำให้เกิดมิติใหม่ในเทคโนโลยีการวัดพิกัด

ครบทุกระบบในตัวเอง

ด้วยเลเซอร์แบบ All-In-One ทำให้สแกนงานที่หลากหลายได้ง่ายๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจพบความผิดพลาดได้เร็วปัญหาก็น้อยลง

เครื่องมือวัดที่เคลื่นที่ได้ สามารถเข้าไปควบคุมคุณภาพในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ ทำให้การควบคุมคุณภาพทำได้ละเอียดมากขึ้น

ซอฟต์แวร์ที่แนะนำทุกขั้นตอน

GOM Inspect จะแนะนำคุณในทุกขั้นตอน ทั้งสแกน แตะวัด และตรวจสอบ จนครบขั้นตอน

ระบบการอ้างอิงตำแหน่งด้วยแสง ครอบคลุมทั้งงานขนาดเล็ก และขนาดใหญ่

การทำงานร่วมกันของ เครื่องสแกนเลเซอร์ T-SCAN แบบมือถือเข้ากับอ้างอิงตำแหน่งด้วยแสง T-TRACK 20 ที่สร้างขึ้นสำหรับปริมาณการวัดขนาดใหญ่ถึง 20 m³ หรือ T-TRACK 10 รุ่นใหม่สำหรับปริมาณการวัดที่เล็กลง 10 m³ และความแม่นยำสูงกว่า หากคุณต้องการจับตำแหน่งการวัดแต่ละตำแหน่งอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ ให้เลือกหัววัดแบบสัมผัส T-POINT เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการวัดแบบจุดเดียวบนพื้นที่วัตถุ เช่น ขอบที่ถูกตัดแต่งและเรขาคณิตมาตรฐาน หรือพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงของแสง

GOM Inspect : ซอฟต์แวร์ที่ทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น

T-SCAN ทำงานร่วมกับ GOM Inspect ซึ่งเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางแบบ all-in-one และกำหนดมาตรฐานในมาตรวิทยา 3 มิติ การวัดและการตรวจสอบสามารถทำได้บนหน้าจอ ฟังก์ชันพารามิเตอร์ทำให้ติดตามขั้นตอนของกระบวนการทั้งหมดได้ เพื่อขั้นตอนการทำงานที่ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การนำไปใช้งานที่หลากหลาย

– การสแกนเปรียบเทียบงานจริงกับ CAD
– ตรวจสอบขอบชิ้นงานโลหะแผ่น
– ตรวจสอบงานเชื่อมโครงสร้างที่ซับซ้อน
– ตรวจสอบคุณภาพในพื้นที่ปฏิบัติงาน

– สร้างแม่พิมพ์ใหม่โดยสแกนจากแม่พิมพ์เดิม
– ตรวจสอบความถูกต่องของแม่พิมพ์และทูล

– High dynamic range สแกนได้ทุกพื้นผิว
– งานติดตั้งเกจ และ Fixture
– การสแกนแบบจำลองการออกแบบสำหรับการประมวลผล CAD และเอกสาร

cookie
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
READ MORE