บริษัท แฟ็คทอรี่ แม๊กซ์ จำกัด

We Can Maximize Your Profit

TARATORN PRO CENTER ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัท Factory Max และ HSM Machinery ที่มุ่งมั่นเพื่อจะเป็นตัวแทนในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์, อุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลหะ โดยมีแนวความคิดที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า โดยการจัดหา ผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ โดยตลอดเวลายี่สิบปีที่ผ่านมาเราได้มีการทำงานร่วมกันกับลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้ามีศักยภาพในการผลิตที่มากขึ้น และสร้างผลกำไรสูงสุด โดยมีผลงานมากมาย….อ่านเพิ่มเติม…


Highlight Products


Read More

Read More

Read More

Our Galleries


Latest News

Supplier Brands

All Supplier Brands